Zaterdag 13 mei 2017 werd door Stichting Reanimatie Drechtsteden een reanimatiecursus aangeboden aan de Dordtse politiek. Dit werd gedaan als onderdeel van het streven om in Dordrecht Hartveilig Wonen waar te maken. Daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig die kunnen reanimeren zodat er altijd binnen 6 minuten een aanvang gemaakt kan worden met het reanimeren. Hierdoor worden de overlevingskansen groter.

Veel politici namen deel aan de cursus zoals vanuit BETER VOOR DORDT wethouder Piet Sleeking, fractievoorzitter David Schalken alsmede een aantal fractieleden.

De cursus bestond met name uit veel oefenen en werd door de aanwezigen als zeer nuttig en leerzaam beschouwd.

hoopt dat het lukt om meer vrijwilligers te vinden zodat Dordrecht daadwerkelijk een Hartveilige stad wordt.