Sterrenburg

Sterrenburg

Sterrenburg

Beter Voor Dordt is ook beter voor Sterrenburg!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Sterrenburg is behouden.
 • Koopzondag geïntroduceerd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Dordts polderlandschap behouden door beschermde status.
 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Karakteristieke panden in Sterrenburg behouden door beschermde status.
 • Parkeerproblemen in samenspraak met omwonenden oplossen.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Ontsluiting verbeteren o.a. in Wilgenwende.
 • Herplanting bomen omgeving Lunenburg en Grafelijkheidsweg.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Aanpakken van zwerfvuil, Sterrenburg moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: sterrenburg@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Sterrenburg:

David Schalken
d.schalken@betervoordordt.nl

Marco Stam
m.stam@betervoordordt.nl

Loudy Nijhof
loudy1009@msn.com

Paul Hendriks
p.hendriks@betervoordordt.nl

Roland van der Klaauw
r.vanderklaauw@betervoordordt.nl

Woningbouw Grote Hondring.

Woningbouw Grote Hondring.

Er ligt een plan om te gaan bouwen aan de Grote Hondring in Sterrenburg. Rijwoningen en vrijstaande huizen zullen op het leeggekomen terrein van basisschool ‘De Driehoek’ woonruimte gaan bieden.
Na presentatie van de plannen hebben omwonenden laten weten dat zij geen vrede hebben met de beoogde kap van een aantal bomen ten behoeve van de bouw. Een bezoek aan de locatie heeft Beter Voor Dordt overtuigd. Wat ons betreft dient, om het groene karakter van de wijk te waarborgen, de groene strook met bomen langs het woonwagenkamp behouden te blijven.
In de commissievergadering van afgelopen dinsdag is het gelukt om het college te overtuigen van ons standpunt. Er ligt nu zelfs de toezegging dat er minder grond wordt uitgegeven dan in het huidige plan, zodat de rij bomen behouden kan blijven. Het college zal met een nieuw voorstel komen.
Meer groen in Sterrenburg is Beter Voor Dordt.

Polderlandschap beschermen.

Polderlandschap beschermen.

De bebouwing in de Zuidpolder hebben we dankzij uw steun kunnen stoppen. Gelukkig, want ons unieke polderlandschap willen we graag zo houden, voor nu én voor in de toekomst. In de toekomst zit nu juist die onzekerheid. In theorie zou een volgend stadsbestuur zonder veel moeite bebouwing in dit gebied weer mogelijk kunnen maken. Dat willen we graag voorkomen door het polderlandschap een beschermde status te geven en net als enkele stadsparken en de Biesbosch veilig te stellen voor de toekomst.
Dit is wat ons betreft Beter Voor Dordt!

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Als enige tegen de 4e kliko.

Als enige tegen de 4e kliko.

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!