Dubbeldam

Dubbeldam

Dubbeldam

Beter Voor Dordt is ook beter voor Dubbeldam!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 bijna gratis met de bus.
 • Zwembad de Dubbel blijft behouden en wordt gerenoveerd.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Dubbeldam is behouden.
 • Met inspraak van omwonenden is het Damplein vernieuwd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Beschermde status voor Dordts polderlandschap realiseren.
 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Omwonenden actief betrekken bij nieuwbouwplannen.
 • Realisatie vernieuwing Sportpark Schenkeldijk.
 • Ontmoetingsruimten voor jong en oud stimuleren.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Betere bereikbaarheid O.V. realiseren in Dubbeldam.
 • Inbraken terugdringen door gerichte aanpak!
 • Zwerfvuil aanpakken, Dubbeldam kan nog schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: dubbeldam@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Dubbeldam:

David Schalken
d.schalken@betervoordordt.nl

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Aydin Gündogdu
a.gundogdu@betervoordordt.nl

Özge Öcal
o.ocal@betervoordordt.nl

Chris van Holland
c.vanholland@betervoordordt.nl

Ger Husen
g.husen@betervoordordt.nl

Polderlandschap beschermen.

Polderlandschap beschermen.

De bebouwing in de Zuidpolder hebben we dankzij uw steun kunnen stoppen. Gelukkig, want ons unieke polderlandschap willen we graag zo houden, voor nu én voor in de toekomst. In de toekomst zit nu juist die onzekerheid. In theorie zou een volgend stadsbestuur zonder veel moeite bebouwing in dit gebied weer mogelijk kunnen maken. Dat willen we graag voorkomen door het polderlandschap een beschermde status te geven en net als enkele stadsparken en de Biesbosch veilig te stellen voor de toekomst.
Dit is wat ons betreft Beter Voor Dordt!

Vertraging nieuwbouw “DE PARAPLU”.

Vertraging nieuwbouw “DE PARAPLU”.

Beter Voor Dordt betreurt vertraging nieuwbouw “De Paraplu”:
In november 2017 heeft de Gemeente Dordrecht overeenstemming bereikt met de sportverenigingen
VV Dubbeldam, Movado en TTVD. Het betrof hierbij de nieuwbouw van het gezamenlijke onderkomen aan de Schenkeldijk welke bekend staat onder de naam “De Paraplu”.
Met het tekenen van een intentie overeenkomst kon er in 2018 gestart worden met de nieuwbouw waar alle partijen lang naar hebben uitgekeken. Beter Voor Dordt was blij met het behaalde resultaat. Het huidige onderkomen van VV Dubbeldam beperkt de vereniging in haar mogelijkheden en het onderhoud is achterstallig. De realisatie van “De Paraplu” biedt ook een nieuw onderkomen voor TTVD en Movado en versterkt het sportpark Schenkeldijk.
Helaas heeft “De Paraplu” recent aangegeven dat de financieringsbehoefte 1 miljoen euro hoger ligt dan de financieringsbehoefte waar de gemaakte afspraken met de gemeente Dordrecht op gebaseerd zijn.
Beter Voor Dordt vraagt zich af waar deze verhoogde financieringsaanvraag vandaan komt nu de gesloten overeenkomst tussen de Gemeente Dordrecht en deze sportverenigingen slechts enkele maanden oud is. Een financiële onderbouwing van deze extra financieringsbehoefte hebben wij nog niet voorbij zien komen. Beter Voor Dordt vraagt zich af wat er voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag van de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Wij zullen het college om uitleg vragen.
De gevraagde aanpassing van deze omvang vereist in ieder geval een inhoudelijke behandeling in de Gemeenteraad. Met de Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, het ontbreken van een financiële onderbouwing van de extra financieringsbehoefte en het ontbreken van een raadsvergadering vóór deze datum zal de start van de nieuwbouw helaas opnieuw worden uitgesteld.
Beter Voor Dordt betreurt het dat de nieuwbouw wederom wordt vertraagd nu het plan niet gerealiseerd lijkt te kunnen worden conform de uitgangspunten van de intentie overeenkomst. Beter Voor Dordt deelt de teleurstelling van alle partijen, in het bijzonder die van de leden van deze sportverenigingen.
Ook Beter Voor Dordt had het graag anders gezien.
Wij roepen het college op om te bezien welke mogelijkheden er zijn, binnen de kaders van de sportparkenvisie en ons van aanvullende informatie te voorzien ten aanzien van de verhoogde financieringsbehoefte.
Wat Beter Voor Dordt betreft, gelden de gemaakte afspraken in de intentie overeenkomst nog steeds zodat de nieuwbouw op basis hiervan kan starten. We hopen echt dat de vertraging beperkt blijft en de schop zo spoedig mogelijk de grond in kan.

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Als enige tegen de 4e kliko.

Als enige tegen de 4e kliko.

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!

 

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered

Historisch besluit: plan Belthurepark van de baan!

Meer dan 10 jaar geleden werd door een meerderheid van de gemeenteraad, onder aanvoering van de PvdA, het besluit genomen om te komen tot realisatie van een 18-holes golfbaan met 220 tot max 290 villa’s en appartementen in de Dordtse polders, in dit geval een gebied van 100 hectare, gelegen tussen Oudendijk-Zuidendijk en Zeedijk.
Beter Voor Dordt zag niets in dit plan en waarschuwde dat het niet realistisch was, financieel te risicovol en een veel te grote aanslag betekende op het open polderlandschap. De Dordtse samenleving zag er ook niets in maar toch werd het plan doorgedrukt.

Ruim 10 jaar later hebben we gelijk gekregen; het plan is niet van de grond gekomen en de gemeente zal een flink verlies moeten nemen op de grondpositie. Het college, gesteund door een grote raadsmeerderheid, heeft besloten tot het stoppen met het plan Belthurepark. Op initiatief van Beter Voor Dordt werd door de raad ook een strook achter de Stevensweg geschrapt die het college zag als mogelijke locatie voor 30 à 35 woningen.

Op het allerlaatste moment werd helaas door een van de ontwikkelaars (BPD) alsnog een bouwplan ingediend voor zo’n 109 woningen, incl appartementen. Beter Voor Dordt hoopt dat er voldoende aanknopingspunten zullen zijn om deze bouwplannen af te kunnen wijzen, we wachten rustig af wat de toetsing zal opleveren. Er is duidelijk aangetoond dat er geen politiek draagvlak meer is voor dergelijke plannen in onze polders.

Voor ons en onze kiezers, Dubbeldammers & Dordtenaren, betekent het in ieder geval een enorme overwinning en opluchting dat na het schrappen van de bouwplannen in de Zuidpolder nu ook het plan Belthurepark van de baan is; voor ons een belangrijk historisch besluit.

Fractie Beter Voor Dordt

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered pdf