Beter Voor Dordt heeft raadsvragen gesteld over de gemeentelijke bijdrage aan het Bachfestival.

Het bestuur van het Bachfestival rapporteert in een evaluatie dat de gemeente Dordrecht maar liefst 130.000 euro aan subsidiegelden heeft bijgedragen aan de vorige editie van het evenement. Daarnaast werd er vanuit de regio Drechtsteden nog eens 65.000 euro subsidie verstrekt. Een fors deel van dit bedrag is ook Dordts geld.

De hoogte van het totale subsidiebedrag aan het Bachfestival verbaast de fractie Beter Voor Dordt, mede gezien de lage bezoekersaantallen. Bovendien lijkt de bijdrage fors uit verhouding in vergelijking met veel grotere publiekstrekkers in onze stad zoals Big Rivers, Dordt In Stoom en de Kerstmarkt.

vindt het geen taak voor de gemeente om dure producties voor een selecte groep bezoekers te subsidiëren, zo luidt ook het verkiezingsprogramma.

Binnen enkele weken verwacht de fractie schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.