Beter Voor Dordt opende de bespreking positief omdat we met genoegen constateren dat veel belangrijke ontwikkelingen die in de vorige periodes zijn besloten en in gang zijn gezet verder in uitvoering komen.

Daarna heeft de fractie stil gestaan bij Chemours waarbij we aangaven dat het wat ons betreft vooral geen onderlinge politieke discussie moet worden. We moeten als Gemeenteraad allemaal naast onze inwoners staan, we willen allemaal dat de uitstoot van gevaarlijke en giftige stoffen stopt. Chemours moet open en transparant de verantwoordelijkheid neemt richting de stad, de Dordtenaren, de omgeving, medewerkers en gedupeerden.

Het huidige college veroorzaakt nog niet de frisse wind die ze beloofden en er is nog weinig urgentie voor het mogelijke financiële ravijn dat in het vooruitzicht ligt.

Natuurlijk vroegen we aandacht voor de leefbaarheid. Er is nog steeds veel zwerfafval en er zijn nog steeds veel afvaldumpingen. We zijn blij dat het idee van Beter Voor Dordt voor de slimme camera’s serieus wordt opgepakt zodat de pakkans van de daders te vergroten. We hebben ook onze frustratie uitgesproken over het feit dat deze coalitie met betrekking tot afvalinzameling achter HVC aanhobbelt en niet kijkt naar wat goed is voor de inwoners en ondernemers van onze stad. Wij zijn ervan overtuigd dat nascheiden van afval veel beter bij Dordrecht past.

Veel Dordtse 65 plussers missen de gratis bus, ze gaan er daardoor soms minder vaak op uit, of pakken weer vaker de auto en gaan dan vaak niet meer naar onze mooie binnenstad vanwege de verkeersdrukte en de parkeerkosten. We hebben als Beter Voor Dordt om een evaluatie gevraagd om inzicht te krijgen in de effecten van de versobering van de busregeling.

Er zijn twee moties van Beter Voor Dordt aangenomen, de eerste ‘Busje op Afroep’ als toevoeging op de huidige lijnbussen. Speciaal gericht OV voor Dordtenaren die niet in de buurt wonen van een bushalte of in een nieuwe wijk waar nog geen busvervoer is of in de tijden dat er geen reguliere bus rijdt.

De tweede motie gaat over het bijplaatsen van over batterijen plaatsen bij de Dordtse windturbines en zonneparken. Voordelen zijn dat opgewekte energie die niet direct kan worden geleverd niet verloren gaat en het elektriciteitsnetwerk wordt gestabiliseerd, beide goed voor de energietransitie.

Als laatste hebben we ons sterk gemaakt voor de Dordtse jongeren. Met de verjonging in onze fractie horen we nog meer dan in het verleden dat de huidige evenementen vaak te duur zijn om te bezoeken en ze niet gericht zijn op jongeren .

Beter Voor Dordt vindt het een gemiste kans dat het college en de meerderheid van de Gemeenteraad niet meeging in onze oproep om een faciliterende rol te spelen bij het organiseren van een echt (betaalbaar) groot nieuw jongerenevenement voor onze stad.