Met verontwaardiging en ook boosheid hebben we kennis genomen van de uitzending van Zembla over DuPont/Chemours. We gaan er in deze reactie vanuit dat de informatie van Zembla klopt.

We zijn geschokt dat een bedrijf naast een woonwijk ons zo heeft belazerd en mensen bewust in gevaar heeft gebracht. Beter Voor Dordt vindt dat een bedrijf dat geen belang hecht aan de gezondheid en veiligheid van mensen niet op ons eiland hoort. Op het moment dat pfas/pfoa verboden werd in Amerika hadden ze in Dordrecht ook moeten stoppen.

 Wij willen in kaart gebracht krijgen wat de consequenties zijn van sluiting omdat we geen vertrouwen meer hebben in hoe het bedrijf omgaat met de gezondheid en veiligheid van onze inwoners en de medewerkers.

 Beter Voor Dordt heeft zich lang sterk gemaakt voor de werkgelegenheid maar met wat we nu weten, en met de huidige arbeidsmarkt maken we ons liever sterk voor een andere en veilige werkplek voor de medewerkers. Een bedrijf dat zo bewust mensen in gevaar brengt zijn we liever kwijt dan rijk!