Beter Voor Dordt is door ondernemers benaderd over de bereikbaarheid van de Westelijke Dordtse Oever.
Omdat goede bereikbaarheid cruciaal is voor de bedrijven heeft Beter Voor Dordt de volgende vragen aan het college gesteld

  1. Is het college op de hoogte van aanstaande, grootschalige werkzaamheden op de Mijlweg?
  2. Zo ja, waar en wanneer gaat er gewerkt worden en welke beperkingen geeft dit voor de bereikbaarheid van Westelijke Dordtse Oever?
  3. Is het college op de hoogte van reeds gestarte werkzaamheden elders in de regio en de consequenties hiervan voor de op de Mijlweg uit te voeren werkzaamheden en de bereikbaar van de Westelijke Dordtse Oever?
  4. Op welke wijze is het college in contact met andere betrokken overheden om de werkzaamheden soepel te laten verlopen en zonder ernstige hinder voor de betrokken ondernemers en bedrijven?