Centrum

Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil

Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil

Beter Voor Dordt is beter voor het Centrum, Noordflank en de 19e Eeuwse Schil!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • In het Centrum rijden milieuvriendelijkere kleine bussen.
 • De Statenschool is behouden.
 • Vele panden behouden door monumentale status toe te kennen. Monumentale status voor Wantijpark en park Merwestein. Kunstmin is vernieuwd en uitgebreid.
 • Restauratie en functie voor gebouw De Holland.
 • Er zijn 2 nieuwe bioscopen gerealiseerd.
 • Het Vrieseplein is samen met omwonenden opgeknapt.
 • Een fris en levendig Energieplein aangelegd.
 • Komst van de Primark is mogelijk gemaakt.
 • ToBe is doorgestart en schrijft nu weer zwarte cijfers.
 • Er zijn 2 overlast gevende coffeeshops gesloten.
 • Graffiti overlast grotendeels opgelost.
 • Horeca en terrassen zijn toegevoegd.
 • Vermindering concentratie zorginstellingen Kasperspad.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie toepassen.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Voorgevels aanpakken door investeringsfonds en gevelprijs.
 • Aanpak achterstallig onderhoud door strikte aanschrijving
 • Spuiboulevard transformeren in samenspraak met inwoners.
 • Wegnemen overlast bij Beverwijckplein, Vrieseplein en bij Dirk van den Broek.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Invulling aan het V&D-pand geven.
 • Grote Markt aanpakken als verbindingszone tussen winkels en havengebied.
 • Zwaar verkeer weren uit het Centrum, Noordflank en de Schil.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: centrum@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van het Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil:

Marieke van Eck
m.vaneck@betervoordordt.nl

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Roland van der Klaauw
r.vanderklaauw@betervoordordt.nl

Jan-Willem Wringer
jw.wringer@betervoordordt.nl

Peter van der Leer
p.vanderleer@betervoordordt.nl

Eric Witte
e.witte@betervoordordt.nl

Glen Nederhof
g.nederhof@betervoordordt.nl

Piet Sleeking
p.sleeking@betervoordordt.nl

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Dordrecht viert de stad!  

Dordrecht viert de stad!  

De historische mijlpalen zijn een fantastische manier om onze stad voor onze eigen inwoners en voor al onze gasten mooi op de kaart te zetten.In 2018/2019 staan we stil bij 400 jaar Dordtse Synode. In 2020 is onze stad jarig: we vieren dan 800 jaar stadsrechten. In 2021 is het 600 jaar geleden dat het landschap van Dordrecht en de Biesbosch werd gevormd door de Sint Elisabethvloed. We vieren ook historische wijkmomenten, zoals 50 jaar Sterrenburg en 40 jaar Stadspolders. Wat Beter Voor Dordt betreft organiseren en vieren we de mijlpalen met elkaar: inwoners, verenigingen, het onderwijs, bedrijfsleven, middenstand, musea, podia en horeca. Met ruimte voor nieuwe initiatieven die bij voorkeur ook voor jongeren aantrekkelijk zijn. Ondersteuning door de gemeente op het gebied van veiligheid hoort daarbij.

Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Wat betekent de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor Dordrecht?

Beter Voor Dordt is altijd een groot voorstander van meer MBO en HBO-onderwijs voor onze stad. Een goed onderwijsaanbod zorgt ervoor dat studerende Dordtenaren in de stad kunnen blijven en studenten van buiten naar onze mooie stad toekomen. Het is ook goed voor het bedrijfsleven in Dordrecht en de regio, zeker wanneer het opleidingen zijn die aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Inmiddels hebben we HBO-Drechtsteden en de PABO van InHolland (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam).

De mogelijke komst van de CHE biedt een aantal opleidingen waarbij verpleegkunde een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Dordrecht en de regio. Daarnaast biedt de CHE voor een deel ook vergelijkbare opleidingen als HBO-Drechtsteden en InHolland. Nieuwe opleidingen moeten vooral een aanvullend aanbod bieden en niet de continuïteit van reeds bestaande opleidingen in gevaar brengen. BVD vindt dat we ook moeten kijken naar wat de huidige HBO instellingen nodig hebben om door te kunnen groeien en niet onderuit te gaan nadat de CHE zich in Dordrecht heeft gevestigd.

De CHE zal met hun komst een financiële bijdrage vragen. Beter Voor Dordt wil weten hoeveel de CHE van de gemeente nodig heeft om zich in Dordrecht te vestigen voordat we ons uitspreken over de mogelijke komst van de CHE. Daarnaast willen we meer inzicht in hoeverre het onderwijsaanbod aanvullend is op het huidige Dordtse aanbod en waar het bestaande opleidingen overlapt. Als laatste vinden we het belangrijk dat nieuwe opleidingen breed toegankelijk zijn voor studenten met verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen, Dordrecht is een stad voor iedereen!

Wijnbrug weer toegankelijk!

Wijnbrug weer toegankelijk!

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, de renovatie van de Wijnbrug duurt veel langer dan gepland. Enige tijd terug heeft Beter Voor Dordt het college vragen gesteld over de voortgang van dit project. Aangegeven werd dat de lage temperatuur, het hoge water én de erg slechte staat van de brug hebben bijgedragen aan de vertraging.
Wij hebben het college gevraagd om in ieder geval te regelen dat de brug nu zo snel mogelijk toegankelijk wordt voor voetgangers. Omwonenden en naastliggende bedrijven hebben al te lang hinder ondervonden.
Aankomende vrijdag 18 mei zal het dan eindelijk zo ver zijn. Dus vanaf komend weekend kunnen we weer volop wandelen over de Wijnbrug!

Bruisende stad Dordrecht

Bruisende stad Dordrecht

Beter voor Dordt heeft de lasten verminderd en de regels eenvoudiger gemaakt voor horecaondernemers, evenementenorganisatoren, winkeleigenaren en marktkooplieden.
Nu kunnen evenementen die aan bepaalde voorwaarden voldoen zonder vergunning doorgang vinden. Hebben we de beste weekmarkt van Nederland. En is met ons initiatiefvoorstel de vrijstelling van openingstijden op feestdagen tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld.
Het zal niemand ontgaan zijn dat er de laatste jaren veel horeca, terrassen en bioscopen zijn bijgekomen in Dordrecht. Inmiddels passeren er jaarlijks ook veel grote evenementen in Dordrecht. ‘Wantijpop’ is onlangs zelfs uitgebreid met een zeer succesvolle extra dag met A-sterren. Maar ook kleinere evenementen zijn mogelijk gemaakt, één daarvan is het nu al succesvolle initiatief ‘Het Monument’, een festival waarin muziek, optredens, kunst en lekker eten samen komen.
Maar we zijn er nog niet. Wat ons betreft is bovenstaande slechts de aftrap van een nog veel bruisender Dordrecht. In ons nieuwe programma benoemen we acties die we in de komende periode willen gaan doorvoeren. Zo willen we meer gemengde functies toestaan. Wonen/ondernemen kan wat ons betreft bijvoorbeeld prima samengaan met ondersteunende horeca. Ook zien we mogelijkheden in het gebied van de Grote Markt. Wij denken aan een schitterende verbindingszone tussen het kernwinkelgebied en de havens, deze havens kunnen weer een rol spelen in een betere verbinding met de Biesbosch.
Beter Voor Dordt is beter voor een bruisender Dordrecht voor jong en oud!

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Hotel Vrieseplein

Hotel Vrieseplein

Beter Voor Dordt is deze week aangenaam verrast met het bericht dat projectontwikkelaar Vrieseplein BV een contract heeft kunnen sluiten met een hotelketen voor de realisatie van een 4-sterren hotel op deze mooie plek.

Het Vrieseplein is recent in goede samenwerking met de buurtbewoners al prachtig opgeknapt. Het is fantastisch dat nu met deze ontwikkeling het gat tussen de bestaande bebouwing van het Vrieseplein kan worden gevuld.

De realisatie van een hotel op deze plek komt de levendigheid van de binnenstad ten goede en zo wordt Dordrecht nog aantrekkelijker.

Beter Voor Dordt hoopt van harte dat er geen belemmeringen meer op de weg komen en dat er in samenspraak met de omwonenden tot verwezenlijking van dit hotel kan worden overgegaan. We kijken ernaar uit om binnenkort een vinkje te kunnen zetten achter deze lang gewenste ontwikkeling!

Trots op het Sinterklaashuis

Trots op het Sinterklaashuis

BETER VOOR DORDT heeft donderdagochtend 22 november een grote taart bezorgd in het Sinterklaashuis.
Met verbijstering had de fractie kennis genomen van de verwerpelijke actie waarbij de sloten waren gesaboteerd en het pand vol was beplakt met stickers om zo op deze manier de anti Zwarte Pietendiscussie onder de aandacht te brengen.
“Een zielige manier om die discussie te willen voeren over de rug van al die vrijwilligers en al die kinderen die plezier beleven aan dit kinderfeest .”
BETER VOOR DORDT heeft als blijk van waardering voor de vrijwilligers die het Sinterklaashuis mogelijk maken getrakteerd op een heerlijke taart.

HET SINTERKLAASHUIS is ook BETER VOOR DORDT!
foto Dordt Centraal

Parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen

Parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen

Vrijdagmiddag 27 oktober is parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen.
BETER VOOR DORDT is blij dat met deze parkeervoorziening de parkeerdruk minder wordt in dit deel van de binnenstad. Op het terrein zijn ook bomen geplant en er wordt een hondenuitlaatvoorziening gerealiseerd.

Gelijk met de ingebruikname van het parkeerterrein is ook de eerste Dordtse fietstrommel in gebruik genomen. Dit is een kleine afsluitbare fietsenstalling in de openbare ruimte. Buurtbewoners die geen schuur, garage of achterom hebben kunnen via een abonnement een plek voor de fiets huren.

Met de ingebruikname van de parkeervoorziening komt ook de herinrichting van de Museumstraat een stap dichterbij.

Winkels weer open tijdens culturele evenementen

Winkels weer open tijdens culturele evenementen

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid ingestemd met het BVD-initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’.
Winkels vervullen een belangrijke functie voor de bedrijvigheid en levendigheid in Dordrecht. Winkels op (onder andere) de Voorstraat Noord hebben daarnaast ook een belangrijke culturele en toeristische functie voor onze stad. Van oudsher is in de Winkeltijdenwet geregeld op welke tijdstippen winkels open mogen zijn.

Op 23 september 2014 is met de vaststelling van de Verordening Winkeltijden Dordrecht een belangrijke stap gezet om winkel(ier)s meer ruimte te geven om te ondernemen. Winkels mogen dankzij deze verordening op de meeste zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn. Uitgangspunt daarbij is dat winkeliers een vrije keuze hebben en dus zelf bepalen of ze wel of niet open gaan. Vanuit de gemeenteraad is meerdere malen benadrukt dat het geen opgelegde verplichting aan de Dordtse winkeliers is. De vrijheid om op zondag open te gaan geldt zowel voor de binnenstad, als de winkelcentra in de woonwijken. Wel is in Verordening Winkeltijden Dordrecht vastgelegd dat winkels niet op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (hierna: feestdagen) open mogen zijn.

In tegenstelling tot de extra mogelijkheden voor winkeliers, is helaas niet geregeld dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Het Kunstrondje Dordt) deelnemen, op feestdagen open mogen zijn. Winkels die op deze feestdagen toch open gaan krijgen een waarschuwing of een boete. Hoewel de fractie Beter Voor Dordt een voorstander is van het handhaven van regels, vonden wij dit een onwenselijke ontwikkeling. Temeer omdat in de landelijke wetgeving die tot 2014 gold, wel was geregeld dat winkels die aan culturele evenementen deelnamen, open mochten zijn.

Ons initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’ zorgt ervoor dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Kunstrondje Dordt) deelnemen, voortaan op alle zondagen open mogen zijn. Met ons initiatiefvoorstel is de vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld!

Contactpersoon:
Willem Bronkhorst
e-mail
06-21231393

Beter Voor Dordt: Breng het horeca-handhavingsbeleid weer in balans!

Momenteel heerst er veel onrust bij horecaondernemers over de toepassing van het huidige Dordtse horeca-handhavingsbeleid. Beter Voor Dordt is van mening dat in sommige situaties een strikte toepassing van dit beleid in financieel, economisch, juridisch maatschappelijk en menselijk opzicht tot onwenselijke situaties leidt. Daarnaast constateert Beter Voor Dordt dat een strikte toepassing van het beleid op gespannen voet staat met de uitgangspunten van een levendige binnenstad en een gunstig vestigingsklimaat voor horecaondernemers.

Beter Voor Dordt is van mening dat het huidige beleid op onderdelen onvoldoende rekening houdt met de negatieve gevolgen van een sluiting. Een sluiting die langer dan één maand duurt, heeft automatisch tot gevolg dat een horecaondernemer zijn drank- en horecavergunning voor minimaal vijf jaar kwijtraakt.

Vanuit de wens dat het huidige horeca-handhavingsbeleid meer in balans wordt gebracht met het herstellend karakter (voorkomen van een verdere verstoring van de openbare orde/herstel openbare orde) van een sluiting, dient de fractie Beter Voor Dordt een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december.

In de motie wordt de burgemeester verzocht om te onderzoeken op welke onderdelen het horecahandhavingsbeleid mogelijk kan worden aangepast. Ook wordt de burgemeester gevraagd om de duur van een eerste sluiting van een horecabedrijf tot maximaal vier weken te beperken. De burgemeester wordt opgeroepen dit onderzoek samen te doen met Dordtse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Drechtsteden en de gemeenteraad uiterlijk 1 april 2017 te informeren over de uitkomsten.