Centrum

Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil

Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil

Beter Voor Dordt is beter voor het Centrum, Noordflank en de 19e Eeuwse Schil!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • In het Centrum rijden milieuvriendelijkere kleine bussen.
 • De Statenschool is behouden.
 • Vele panden behouden door monumentale status toe te kennen. Monumentale status voor Wantijpark en park Merwestein. Kunstmin is vernieuwd en uitgebreid.
 • Restauratie en functie voor gebouw De Holland.
 • Er zijn 2 nieuwe bioscopen gerealiseerd.
 • Het Vrieseplein is samen met omwonenden opgeknapt.
 • Een fris en levendig Energieplein aangelegd.
 • Komst van de Primark is mogelijk gemaakt.
 • ToBe is doorgestart en schrijft nu weer zwarte cijfers.
 • Er zijn 2 overlast gevende coffeeshops gesloten.
 • Graffiti overlast grotendeels opgelost.
 • Horeca en terrassen zijn toegevoegd.
 • Vermindering concentratie zorginstellingen Kasperspad.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie toepassen.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Voorgevels aanpakken door investeringsfonds en gevelprijs.
 • Aanpak achterstallig onderhoud door strikte aanschrijving
 • Spuiboulevard transformeren in samenspraak met inwoners.
 • Wegnemen overlast bij Beverwijckplein, Vrieseplein en bij Dirk van den Broek.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Invulling aan het V&D-pand geven.
 • Grote Markt aanpakken als verbindingszone tussen winkels en havengebied.
 • Zwaar verkeer weren uit het Centrum, Noordflank en de Schil.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: centrum@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van het Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil:

Marieke van Eck
m.vaneck@betervoordordt.nl

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Roland van der Klaauw
r.vanderklaauw@betervoordordt.nl

Jan-Willem Wringer
jw.wringer@betervoordordt.nl

Peter van der Leer
p.vanderleer@betervoordordt.nl

Eric Witte
e.witte@betervoordordt.nl

Glen Nederhof
g.nederhof@betervoordordt.nl

Piet Sleeking
p.sleeking@betervoordordt.nl

Bruisende stad Dordrecht.

Bruisende stad Dordrecht.

Beter voor Dordt heeft de lasten verminderd en de regels eenvoudiger gemaakt voor horecaondernemers, evenementenorganisatoren, winkeleigenaren en marktkooplieden.
Nu kunnen evenementen die aan bepaalde voorwaarden voldoen zonder vergunning doorgang vinden. Hebben we de beste weekmarkt van Nederland. En is met ons initiatiefvoorstel de vrijstelling van openingstijden op feestdagen tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld.
Het zal niemand ontgaan zijn dat er de laatste jaren veel horeca, terrassen en bioscopen zijn bijgekomen in Dordrecht. Inmiddels passeren er jaarlijks ook veel grote evenementen in Dordrecht. ‘Wantijpop’ is onlangs zelfs uitgebreid met een zeer succesvolle extra dag met A-sterren. Maar ook kleinere evenementen zijn mogelijk gemaakt, één daarvan is het nu al succesvolle initiatief ‘Het Monument’, een festival waarin muziek, optredens, kunst en lekker eten samen komen.
Maar we zijn er nog niet. Wat ons betreft is bovenstaande slechts de aftrap van een nog veel bruisender Dordrecht. In ons nieuwe programma benoemen we acties die we in de komende periode willen gaan doorvoeren. Zo willen we meer gemengde functies toestaan. Wonen/ondernemen kan wat ons betreft bijvoorbeeld prima samengaan met ondersteunende horeca. Ook zien we mogelijkheden in het gebied van de Grote Markt. Wij denken aan een schitterende verbindingszone tussen het kernwinkelgebied en de havens, deze havens kunnen weer een rol spelen in een betere verbinding met de Biesbosch.
Beter Voor Dordt is beter voor een bruisender Dordrecht voor jong en oud!

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Hotel Vrieseplein

Hotel Vrieseplein

Beter Voor Dordt is deze week aangenaam verrast met het bericht dat projectontwikkelaar Vrieseplein BV een contract heeft kunnen sluiten met een hotelketen voor de realisatie van een 4-sterren hotel op deze mooie plek.

Het Vrieseplein is recent in goede samenwerking met de buurtbewoners al prachtig opgeknapt. Het is fantastisch dat nu met deze ontwikkeling het gat tussen de bestaande bebouwing van het Vrieseplein kan worden gevuld.

De realisatie van een hotel op deze plek komt de levendigheid van de binnenstad ten goede en zo wordt Dordrecht nog aantrekkelijker.

Beter Voor Dordt hoopt van harte dat er geen belemmeringen meer op de weg komen en dat er in samenspraak met de omwonenden tot verwezenlijking van dit hotel kan worden overgegaan. We kijken ernaar uit om binnenkort een vinkje te kunnen zetten achter deze lang gewenste ontwikkeling!

Trots op het Sinterklaashuis

Trots op het Sinterklaashuis

BETER VOOR DORDT heeft donderdagochtend 22 november een grote taart bezorgd in het Sinterklaashuis.
Met verbijstering had de fractie kennis genomen van de verwerpelijke actie waarbij de sloten waren gesaboteerd en het pand vol was beplakt met stickers om zo op deze manier de anti Zwarte Pietendiscussie onder de aandacht te brengen.
“Een zielige manier om die discussie te willen voeren over de rug van al die vrijwilligers en al die kinderen die plezier beleven aan dit kinderfeest .”
BETER VOOR DORDT heeft als blijk van waardering voor de vrijwilligers die het Sinterklaashuis mogelijk maken getrakteerd op een heerlijke taart.

HET SINTERKLAASHUIS is ook BETER VOOR DORDT!
foto Dordt Centraal

Parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen

Parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen

Vrijdagmiddag 27 oktober is parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen.
BETER VOOR DORDT is blij dat met deze parkeervoorziening de parkeerdruk minder wordt in dit deel van de binnenstad. Op het terrein zijn ook bomen geplant en er wordt een hondenuitlaatvoorziening gerealiseerd.

Gelijk met de ingebruikname van het parkeerterrein is ook de eerste Dordtse fietstrommel in gebruik genomen. Dit is een kleine afsluitbare fietsenstalling in de openbare ruimte. Buurtbewoners die geen schuur, garage of achterom hebben kunnen via een abonnement een plek voor de fiets huren.

Met de ingebruikname van de parkeervoorziening komt ook de herinrichting van de Museumstraat een stap dichterbij.

Winkels weer open tijdens culturele evenementen

Winkels weer open tijdens culturele evenementen

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid ingestemd met het BVD-initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’.
Winkels vervullen een belangrijke functie voor de bedrijvigheid en levendigheid in Dordrecht. Winkels op (onder andere) de Voorstraat Noord hebben daarnaast ook een belangrijke culturele en toeristische functie voor onze stad. Van oudsher is in de Winkeltijdenwet geregeld op welke tijdstippen winkels open mogen zijn.

Op 23 september 2014 is met de vaststelling van de Verordening Winkeltijden Dordrecht een belangrijke stap gezet om winkel(ier)s meer ruimte te geven om te ondernemen. Winkels mogen dankzij deze verordening op de meeste zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn. Uitgangspunt daarbij is dat winkeliers een vrije keuze hebben en dus zelf bepalen of ze wel of niet open gaan. Vanuit de gemeenteraad is meerdere malen benadrukt dat het geen opgelegde verplichting aan de Dordtse winkeliers is. De vrijheid om op zondag open te gaan geldt zowel voor de binnenstad, als de winkelcentra in de woonwijken. Wel is in Verordening Winkeltijden Dordrecht vastgelegd dat winkels niet op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (hierna: feestdagen) open mogen zijn.

In tegenstelling tot de extra mogelijkheden voor winkeliers, is helaas niet geregeld dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Het Kunstrondje Dordt) deelnemen, op feestdagen open mogen zijn. Winkels die op deze feestdagen toch open gaan krijgen een waarschuwing of een boete. Hoewel de fractie Beter Voor Dordt een voorstander is van het handhaven van regels, vonden wij dit een onwenselijke ontwikkeling. Temeer omdat in de landelijke wetgeving die tot 2014 gold, wel was geregeld dat winkels die aan culturele evenementen deelnamen, open mochten zijn.

Ons initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’ zorgt ervoor dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Kunstrondje Dordt) deelnemen, voortaan op alle zondagen open mogen zijn. Met ons initiatiefvoorstel is de vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld!

Contactpersoon:
Willem Bronkhorst
e-mail
06-21231393

Beter Voor Dordt: Breng het horeca-handhavingsbeleid weer in balans!

Momenteel heerst er veel onrust bij horecaondernemers over de toepassing van het huidige Dordtse horeca-handhavingsbeleid. Beter Voor Dordt is van mening dat in sommige situaties een strikte toepassing van dit beleid in financieel, economisch, juridisch maatschappelijk en menselijk opzicht tot onwenselijke situaties leidt. Daarnaast constateert Beter Voor Dordt dat een strikte toepassing van het beleid op gespannen voet staat met de uitgangspunten van een levendige binnenstad en een gunstig vestigingsklimaat voor horecaondernemers.

Beter Voor Dordt is van mening dat het huidige beleid op onderdelen onvoldoende rekening houdt met de negatieve gevolgen van een sluiting. Een sluiting die langer dan één maand duurt, heeft automatisch tot gevolg dat een horecaondernemer zijn drank- en horecavergunning voor minimaal vijf jaar kwijtraakt.

Vanuit de wens dat het huidige horeca-handhavingsbeleid meer in balans wordt gebracht met het herstellend karakter (voorkomen van een verdere verstoring van de openbare orde/herstel openbare orde) van een sluiting, dient de fractie Beter Voor Dordt een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december.

In de motie wordt de burgemeester verzocht om te onderzoeken op welke onderdelen het horecahandhavingsbeleid mogelijk kan worden aangepast. Ook wordt de burgemeester gevraagd om de duur van een eerste sluiting van een horecabedrijf tot maximaal vier weken te beperken. De burgemeester wordt opgeroepen dit onderzoek samen te doen met Dordtse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Drechtsteden en de gemeenteraad uiterlijk 1 april 2017 te informeren over de uitkomsten.