Beter Voor Dordt heeft samen met de Socialistische Partij op 11 april 2017 vragen gesteld aan het college over de geplande aanbouw van het visafslaghuisje op de Vismarkt.

De welstandscommissie schijnt het plan al positief beoordeeld te hebben, maar Beter Voor Dordt en de SP vragen zich af hoe de aanbouw rijmt met het monumentale karakter en het beschermde stadsgezicht.
Een aantal omwonenden heeft al aangegeven tegen dit plan in bezwaar te gaan en er zou inmiddels een handtekeningenactie gestart zijn.
Aan het college is gevraagd of zij de geuite zorgen deelt en of het meest recente ontwerp kan worden aangeleverd.

De vragen worden binnenkort schriftelijk beantwoord.