fbpx

Verkiezingsprogramma 2022

Veiligheid en verkeer

Veiligheid en verkeer

Jezelf prettig, vrij en veilig voelen – dat zou de basis moeten zijn voor iedere Dordtenaar. Of we het nou hebben over ‘achter de eigen voordeur’ of op straat, dit moet 24/7 voor iedereen het geval...

Lees meer
Leefbaarheid

Leefbaarheid

Dordrecht is een stad met rijk verleden en is de oudste stad van Holland. De historische binnenstad, het historische havengebied en het winkelhart fungeren als ontmoetingsplek, een plek om te...

Lees meer
Wonen

Wonen

Goede kwaliteit van de leefomgeving hangt ook samen met het kunnen vinden van een geschikte woning. Beter Voor Dordt wil Dordtse jongeren en gezinnen voor de stad behouden door te investeren in een...

Lees meer
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het Dordtse polderlandschap is uniek. Beter Voor Dordt zal zich blijven inzetten voor het behoud van het open groene polderlandschap en het uitbreiden van het openbaar groen. De natuurontwikkeling...

Lees meer
Natuur en dierenwelzijn

Natuur en dierenwelzijn

De zorg voor de natuur, biodiversiteit en het dierenwelzijn op ons eiland en in de Dordtse parken moet optimaal zijn. De gemeente dient alert te reageren op misstanden op het gebied van natuur en...

Lees meer
Sport en verenigingsleven

Sport en verenigingsleven

Sport bevordert bewegen, gezondheid, ontmoeten, plezier hebben en participeren in onze stad. Voor iedereen in Dordrecht is het mogelijk om te sporten, zowel door mee te doen als het te beleven,...

Lees meer
Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Gezond zijn is een groot goed, dat heeft corona maar weer eens duidelijk gemaakt. Als gezondheidszorgvoorziening heeft Dordrecht de beschikking over een topklinisch ziekenhuis. Maar ook allerlei...

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

Dordrecht heeft een regionale functie op het gebied van onderwijs, met name in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar zijn we trots op. Beter Voor Dordt vindt het belangrijk...

Lees meer
Economie en werk

Economie en werk

Dordrecht heeft een unieke positie langs weg, water en spoor. Afgelopen jaren is als gevolg daarvan het aantal bedrijventerreinen toegenomen en zijn zich meer (logistieke) bedrijven in Dordrecht...

Lees meer
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Een bereikbaar centrum is in het belang van alle Dordtenaren. We blijven ons sterk maken voor gratis openbaar vervoer voor mensen van 65-plus. Maar een goede bereikbaarheid gaat ook hand in hand met...

Lees meer
Financiën van de stad

Financiën van de stad

Beter Voor Dordt heeft een ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld om de stad beter te maken. Echter voor niets gaat de zon op, dus om ambities ook waar te kunnen maken geven we in deze beknopte...

Lees meer

Beter Voor Dordt
Speerpunten:

 • Niet bouwen in onze open groene polders
 • Voortzetten gratis met de bus voor 65+
 • Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
 • Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
 • Zo laag mogelijke lokale lasten
 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
 • Stevige aanpak van zwerfafval
 • Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
 • Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis
 • Iedereen telt mee
 • Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
 • Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn