Beter Voor Dordt heeft op dinsdag 6 februari tijdens de raadsvergadering aandacht gevraagd via een mede ingediende motie (aangenomen met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen) het mogelijk maken dat particulieren mini windwokkels kunnen plaatsen op hun woning. De nieuwste generatie windwokkels hebben een rendement vergelijkbaar tussen de 1 en 4 à 5 zonnepanelen en zijn bijna geruisloos. 

Als we zonnepanelen en een windwokkel binnenkort combineren met een vaste-stof thuisbatterij voor energie opslag dan is de cirkel rond, lokaal opwekken met zon en wind, lokaal opslag en lokaal gebruik van energie. Extra voordeel is het verlichten van het al overvolle elektriciteitsnetwerk. We missen dan alleen nog een mini elektrolyser voor de opwek van waterstof voor die donkere dagen dat het niet waait en de batterij leeg is.

Op dit moment ziet Beter Voor Dordt duidelijk zichtbare windwokkels in de binnenstad en de 19e eeuwse schil niet zitten, toen in de jaren 70 de TV-antennes werden verwijderd en na het verwijderen van schotelantennes ziet het ruimtelijke kwaliteitsbeeld er zonder al deze antennes er veel beter uit.

Beter Voor Dordt heeft de wethouder dan ook opgeroepen om te gaan experimenten met ‘early adapters’ van de nieuwste generatie hoge rendement windwokkels, pas de regels flexibel toe in deze periode en gebruik de opgedane ervaring om definitieve regels vast te leggen voor toekomstig beleid voor iedereen. Windwokkels zijn ook Beter Voor Dordt.