fbpx

Krispijn

Krispijn

Krispijn

Beter Voor Dordt is ook beter voor Krispijn!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Gratis bus voor 65+
 • Dordtpas voor alle Dordtenaren
 • Lage lokale lasten
 • De open polders zijn groen gebleven

Enkele speerpunten komende periode:

 • Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
 • Stevige aanpak van zwerfafval
 • Praktische aanpak van parkeerproblematiek, met participatie van bewoners
 • Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
 • Iedereen telt mee
 • Zo laag mogelijke lokale lasten
 • Voortzetten gratis met de bus voor 65+
 • Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
 • Niet bouwen in onze open groene polders
 • Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
 • Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis
 • Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: krispijn@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel/whatsapp: 06 1220 1572

Werkbezoek HVC

Werkbezoek HVC

Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich sterk voor een schone stad en vragen wij dan ook met enige regelmaat aandacht voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval.
Donderdagmiddag 10 oktober was Beter Voor Dordt samen met o.a. een van de vaste chauffeurs van HVC, die dagelijks betrokken is bij de vuilproblematiek en afvaldumpingen, in Crabbehof voor een kort werkbezoek.

Donderdagavond bezocht Beter Voor Dordt HVC aan de Baanhoekweg om daar in gesprek te gaan met Arnoud Kik (Adviseur Gemeenten), Annemiek Meijer (communicatieadviseur) en directeur Dion van Steensel.
We hebben uitgebreid gesproken over alles wat met afval te maken heeft, zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ook over de mogelijkheden met betrekking tot voor- en nascheiding.

De komende periode gaat de Gemeenteraad in debat over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze stad, gaan we nascheiden en komen er overal ondergrondse restafvalcontainers of krijgen we allemaal een vierde kliko?
Ons bezoek aan HVC heeft ons meer inzicht gegeven in mogelijke richtingen, het was een mooie voorbereiding op de discussie die we gaan voeren in de Gemeenteraad.


Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Beter Voor Dordt ergert zich (waarschijnlijk net als u) enorm aan het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval in onze stad. We kunnen van alles bedenken om het afvalprobleem aan te pakken maar het lukt alleen wanneer we ons allemaal betrokken voelen bij de oplossing van het (zwerf)afvalprobleem. Beter Voor Dordt steunt daarom ook van harte de verschillende initiatieven vanuit de stad om het zwerfafval terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld hesjes laten maken voor Buurtpreventie Crabbehof, zodat deze helden tijdens hun werkzaamheden duidelijk herkenbaar zijn. Door bewoners van het gebied waar Roger met zijn team actief is wordt de inzet zeer gewaardeerd.

Ook voor en door jongeren zijn er steeds meer initiatieven. Zo hebben we enkele weken terug op initiatief van Auke Damsma, onze fractieassistent, de Dordtse jongerenraad op bezoek gehad, een groep betrokken jongeren die bezig is met het welzijn van de stad. Zij zijn op het gebied van zwerfafvalreductie bezig met het verzamelen van volgens de jongeren passende oplossingen. Wij zullen de ideeën waarmee de Jongerenraad komt met belangstelling blijven volgen.
Maar met alleen de inzet van mannen als Tony Bruys, Roger Wagenmans en vele anderen, zijn we er nog niet.

Er moet in bepaalde delen van Dordrecht echt een cultuuromslag plaats vinden. Wanneer een zak plastic afval vol is mag die op zijn vroegst de avond voorafgaand van de ophaaldag worden aangeboden. We zien nu dat in diverse wijken de hele week zakken plastic afval op straat hangen en staan en dat is wat ons betreft echt geen gezicht. Spreek elkaar er ook op aan! Een schonere buurt is Beter Voor Dordt!

Schoner Dordrecht

Schoner Dordrecht

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: Beter Voor Dordt wil dat het schoner wordt in Dordrecht. Concrete stappen zijn inmiddels door ons gezet. Beter Voor Dordt heeft een aantal ondergrondse containers geadopteerd en voorzien van een grasmat met bloemen. Dit kunstmatige groen heeft zich in andere gemeenten ruimschoots bewezen en het verkeerd plaatsen van afval enorm gereduceerd.

Twee weken na plaatsing is ook bij ‘onze’ containers deze trend duidelijk! Wat ons betreft worden straks alle containers waar regelmatig afval naast gedumpt wordt, voorzien van een perkje. Naast dat dit een fraaier straatbeeld oplevert, brengt dit ook een kostenbesparing met zich mee. Er is minder mankracht nodig om afval dat naast de containers gedumpt wordt te verwijderen.

Wat Beter Voor Dordt betreft doen we meer om de stad schoner te houden. We hebben de wethouder verzocht te bekijken of de bladkorven voortaan weer geplaatst kunnen worden in de herfstperiode. Verder willen we dat er gekeken wordt of een ‘schoonaanhanger’, zoals die ook in Maassluis is geïntroduceerd, wellicht iets voor Dordrecht kan betekenen. Deze met allerlei schoonmaak- en groenonderhoudsmiddelen gevulde aanhanger is te reserveren door inwoners die graag met hun buurt of club een bijdrage willen leveren aan een schonere leefomgeving.

Met Beter Voor Dordt wordt Dordt schoon heel gewoon!