fbpx

Reeland

Reeland

Reeland

Beter Voor Dordt is ook beter voor het Reeland!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Gratis bus voor 65+
 • Dordtpas voor alle Dordtenaren
 • Lage lokale lasten
 • De open polders zijn groen gebleven

Enkele speerpunten komende periode:

 • Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
 • Stevige aanpak van zwerfafval
 • Voortzetten gratis met de bus voor 65+
 • Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
 • Zo laag mogelijke lokale lasten
 • Iedereen telt mee
 • Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Niet bouwen in onze open groene polders
 • Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Praktische aanpak van parkeerproblematiek, met participatie van bewoners
 • Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
 • Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
 • Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: reeland@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel/whatsapp: 06 1220 1572

Dordrecht en de toekomst

Dordrecht en de toekomst

Op weg naar 2030….2035….2040….

Dordrecht heeft grote ambities, dat zal niemand ontkennen. Beter Voor Dordt ondersteunt deze ambities.

De ambitie om te groeien in aantal inwoners en woningen maar altijd met als belangrijkste voorwaarde een goed leefklimaat voor onze inwoners. Als Dordt groeit dan ontvangt de stad meer geld van het Rijk en kunnen we onze mooie parken, sport- en cultuurvoorzieningen in stand houden.

De opbrengst van de verkoop van onze Eneco aandelen kan goed worden ingezet voor het uitvoeren van de ambities waardoor de investeringen weer terugkomen bij de Dordtenaren.
Visie Spoorzone, vele nieuwe woningen en voorzieningen langs het spoor vanaf Amstelwijck, het Leerpark, Centraal Station, Spuiboulevard tot aan de Weeskinderdijk.

Of de visie Dordtwijkzone Stadspark XXL, een mooi groot stadspark waar vele Dordtenaren kunnen sporten en relaxen en wat bijdraagt aan het terugdringen van hittestress en een groener Dordrecht.                                                      Als laatste de visie De Staart, niet alleen belangrijk voor inwoners van Dordt bij overstromingen omdat de Staart hoger ligt dan de rest van de stad maar ook voor toekomstig wonen in bijvoorbeeld drijvende woningen op het spaarbekken en de mooie recreatiemogelijkheden die het Wantij kan bieden.

Meer weten over visie de Staart, ga nu langs bij de Biesboschhal op de Stadswerven waar momenteel o.a. een mooie maquette staat met veel informatie over watermanagement en wat te doen bij een overstroming. Ook heel leuk en interessant voor kinderen. Bijgevoegd 3 QR-codes voor meer informatie over visie Spoorzone, visie Stadspark XXL en visie De Staart.

Ook deze projecten zijn Beter Voor Dordt.

Oranje kliko weer inleveren?

Oranje kliko weer inleveren?

Wat ons betreft nog even niet!

Zoals u weet is Beter Voor Dordt geen voorstander van het aan huis scheiden van afval. Wij hebben ons hard gemaakt om nascheiding in Dordrecht te overwegen. Helaas hebben we deze strijd verloren en blijven we de komende jaren afval aan huis scheiden. 

Omdat er landelijk is vastgesteld dat er een maximaal aantal kilo restafval per persoon geproduceerd mag worden, is het zaak dat er zo goed mogelijk afval wordt gescheiden. De gemeente betaald namelijk voor iedere kilo restafval die teveel geproduceerd wordt een behoorlijke boete, die doorgerekend wordt aan ons allemaal. 

Van de losse zakken op straat voor PMD-afval moeten we wat ons betreft zo snel mogelijk af. Wij vinden dan ook dat de huishoudens die een oranje kliko op proef hebben gekregen, deze moeten kunnen houden en dat zo snel mogelijk bekeken moet worden hoe in andere delen van Dordrecht de losse zakken voorgoed uit het straatbeeld gehaald kunnen worden. 

Beter Voor Dordt blijft voorstander van zo min mogelijk kliko’s. Echter weegt voor ons het bezwaar van de losse PMD-afvalzakken op straat zwaarder. 

We hebben daarom het College gevraagd actie te ondernemen en de door HVC geplande terugname van de PMD-kliko’s een halt toe te roepen. 

World Cleanup Day

World Cleanup Day

Bewoners Leerpark actief bij Dordt Schoon!

Op 19 september, World Cleanup Day, steken bewoners van Het Leerpark de handen uit de mouwen.
Om 10:00 uur verzamelen ze zich op het grasveld voor de PLUS supermarkt en verspreiden zich daarna over de wijk om zwerfaval op te ruimen.

Tony Bruys, een van de bekendste Dordtse Doorpakkers(zwerfafvalopruimers) van het eerste uur loopt ook mee. Hij maakt met grote regelmaat het Leerpark zwerfafval vrij. Hij kent de ‘hotspots’ en kan de bewoners wellicht tips geven hoe zij met elkaar de wijk schoon kunnen houden.

De schoonmaakactie is een initiatief vanuit de Gemeenteraad. Leerparkbewoner David Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt) heeft samen met Leerparkbewoner Leo Stolk(Verenigde Senioren Partij) deze wijkactie georganiseerd.

“We hopen dat we samen met buurtbewoners de wijk nog schoner kunnen maken en dat de wijk ook met elkaar schoon kunnen houden! ”

Voor meer informatie: David Schalken-den Hartog (0652073323)

Wijkbijeenkomst Het Reeland

Wijkbijeenkomst Het Reeland

Na succesvolle wijkbijeenkomsten op de Staart en in Sterrenburg, organiseren we op aanstaande donderdag 28 november een bijeenkomst in Het Reeland. Woont of werkt u in Het Reeland? Dan bent u van harte welkom vanaf 19:30 uur in het clubgebouw van Speeltuin Oosterkwartier, Meerkoetstraat 50a.
Tijdens deze avond zullen we met u de resultaten van de in de wijk gehouden enquête bespreken.

We zien u graag de 28ste!

Werkbezoek HVC

Werkbezoek HVC

Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich sterk voor een schone stad en vragen wij dan ook met enige regelmaat aandacht voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval.
Donderdagmiddag 10 oktober was Beter Voor Dordt samen met o.a. een van de vaste chauffeurs van HVC, die dagelijks betrokken is bij de vuilproblematiek en afvaldumpingen, in Crabbehof voor een kort werkbezoek.

Donderdagavond bezocht Beter Voor Dordt HVC aan de Baanhoekweg om daar in gesprek te gaan met Arnoud Kik (Adviseur Gemeenten), Annemiek Meijer (communicatieadviseur) en directeur Dion van Steensel.
We hebben uitgebreid gesproken over alles wat met afval te maken heeft, zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ook over de mogelijkheden met betrekking tot voor- en nascheiding.

De komende periode gaat de Gemeenteraad in debat over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze stad, gaan we nascheiden en komen er overal ondergrondse restafvalcontainers of krijgen we allemaal een vierde kliko?
Ons bezoek aan HVC heeft ons meer inzicht gegeven in mogelijke richtingen, het was een mooie voorbereiding op de discussie die we gaan voeren in de Gemeenteraad.


Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Beter Voor Dordt ergert zich (waarschijnlijk net als u) enorm aan het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval in onze stad. We kunnen van alles bedenken om het afvalprobleem aan te pakken maar het lukt alleen wanneer we ons allemaal betrokken voelen bij de oplossing van het (zwerf)afvalprobleem. Beter Voor Dordt steunt daarom ook van harte de verschillende initiatieven vanuit de stad om het zwerfafval terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld hesjes laten maken voor Buurtpreventie Crabbehof, zodat deze helden tijdens hun werkzaamheden duidelijk herkenbaar zijn. Door bewoners van het gebied waar Roger met zijn team actief is wordt de inzet zeer gewaardeerd.

Ook voor en door jongeren zijn er steeds meer initiatieven. Zo hebben we enkele weken terug op initiatief van Auke Damsma, onze fractieassistent, de Dordtse jongerenraad op bezoek gehad, een groep betrokken jongeren die bezig is met het welzijn van de stad. Zij zijn op het gebied van zwerfafvalreductie bezig met het verzamelen van volgens de jongeren passende oplossingen. Wij zullen de ideeën waarmee de Jongerenraad komt met belangstelling blijven volgen.
Maar met alleen de inzet van mannen als Tony Bruys, Roger Wagenmans en vele anderen, zijn we er nog niet.

Er moet in bepaalde delen van Dordrecht echt een cultuuromslag plaats vinden. Wanneer een zak plastic afval vol is mag die op zijn vroegst de avond voorafgaand van de ophaaldag worden aangeboden. We zien nu dat in diverse wijken de hele week zakken plastic afval op straat hangen en staan en dat is wat ons betreft echt geen gezicht. Spreek elkaar er ook op aan! Een schonere buurt is Beter Voor Dordt!

Schoner Dordrecht

Schoner Dordrecht

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: Beter Voor Dordt wil dat het schoner wordt in Dordrecht. Concrete stappen zijn inmiddels door ons gezet. Beter Voor Dordt heeft een aantal ondergrondse containers geadopteerd en voorzien van een grasmat met bloemen. Dit kunstmatige groen heeft zich in andere gemeenten ruimschoots bewezen en het verkeerd plaatsen van afval enorm gereduceerd.

Twee weken na plaatsing is ook bij ‘onze’ containers deze trend duidelijk! Wat ons betreft worden straks alle containers waar regelmatig afval naast gedumpt wordt, voorzien van een perkje. Naast dat dit een fraaier straatbeeld oplevert, brengt dit ook een kostenbesparing met zich mee. Er is minder mankracht nodig om afval dat naast de containers gedumpt wordt te verwijderen.

Wat Beter Voor Dordt betreft doen we meer om de stad schoner te houden. We hebben de wethouder verzocht te bekijken of de bladkorven voortaan weer geplaatst kunnen worden in de herfstperiode. Verder willen we dat er gekeken wordt of een ‘schoonaanhanger’, zoals die ook in Maassluis is geïntroduceerd, wellicht iets voor Dordrecht kan betekenen. Deze met allerlei schoonmaak- en groenonderhoudsmiddelen gevulde aanhanger is te reserveren door inwoners die graag met hun buurt of club een bijdrage willen leveren aan een schonere leefomgeving.

Met Beter Voor Dordt wordt Dordt schoon heel gewoon!