Op initiatief van Beter Voor Dordt heeft de Gemeenteraad van Dordrecht zich deze week stevig uitgesproken richting Chemours.

Chemours heeft de manier waarop zij zaken heeft gedaan het vertrouwen verloren en een hele slechte reputatie gekregen. We weten inmiddels allemaal dat we gezondheidsrisico lopen en in de omtrek van Chemours is ook de grond ernstig vervuild en mag er zelfs niet meer uit eigen tuin worden gegeten.

In het Belgische plaatsje Zwijndrecht zit ook een grote PFAS vervuiler. Dit bedrijf is pro-actief begonnen met het saneren van 950 vervuilde stukken grond tot een diepte van 70 centimeter waarbij zoveel mogelijk groen wordt gespaard. Hiervoor is 150 miljoen euro uitgetrokken!

Na deze operatie zullen nog eens 3000 stukken grond geschoond gaan worden.

Op initiatief van Beter Voor Dordt heeft de Gemeenteraad uitgesproken dat Chemours OOK een pro-actieve houding moet aannemen om bewoners van Dordrecht tegemoet te komen.

Samen met de Gemeente moet er zo snel mogelijk een plan worden opgesteld om tuinen en speelplaatsen rondom Chemours te gaan saneren.