Wielwijk

Wielwijk

Wielwijk

Beter Voor Dordt is ook beter voor Wielwijk!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Leefbaarheid in Wielwijk is erg verbeterd.
 • Winkels mogen ook op zondag open zijn.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Doorpakken met verder verbeteren leefbaarheid Wielwijk.
 • Ontmoetingsruimte in Wielwijk voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Aanpakken van overlast drugs- en alcoholverslaafden.
 • Verbeteren samenwerking wijkteams met organisaties.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Wielwijk moet schoner, aanpakken van zwerfvuil in de wijk.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: wielwijk@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Wielwijk:

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Aydin Gündogdu
a.gundogdu@betervoordordt.nl

Frank de Buck
f.debuck@betervoordordt.nl

Cees Kok
c.kok@betervoordordt.nl

Jim van Boven
j.vanboven@betervoordordt.nl

Osman Soy
o.soy@betervoordordt.nl

 

Bezoek Wielwijk en Crabbehof.

Bezoek Wielwijk en Crabbehof.

Zaterdag 3 maart vanaf 10:30 uur bezoekt Beter Voor Dordt het Repair Café Wielwijk in de Admiraal en het Admiraalsplein en omgeving.

Aansluitend bezoeken we vanaf 12:30 uur het Winkelcentrum Crabbehof en omgeving.

HEEFT U ZAKEN DIE U BIJ DE LOKALE POLITIEK ONDER DE AANDACHT WILT BRENGEN? WILT U ONS SPREKEN?
KOM LANGS TIJDENS ONZE BEZOEKEN IN DE WIJK OF NEEM CONTACT MET ONS OP.

info@betervoordordt.nl / 078 61 49 811

Als enige tegen de 4e kliko.

Als enige tegen de 4e kliko.

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!