Park Merwestein heeft al minstens 170 jaar een roedel damherten waar vele generaties Dordtenaren mee zijn opgegroeid en van genieten.

Door nieuwe landelijke regelgeving moet het hertenkamp gaan verdwijnen.

Beter Voor Dordt vindt dit onacceptabel!

We roepen wethouder de Jonge van het college op alles in het werk te stellen om:

  • een manier te vinden om het hertenkamp(inclusief babyherten) te behouden,
  • een open brief te sturen aan de minister van LNV en de vaste Tweede Kamer commissie LNV met de oproep de hertenkampen te behouden,

Daarnaast vindt Beter Voor Dordt dat het college zich openlijk moet uitspreken tegen dit nieuwe beleid!

Desnoods nemen wij als Dordrecht het voortouw om samen met andere gemeenten de minister aan te sporen deze volstrekt onzinnige en doorgeslagen beleidswijziging aangepast te krijgen!