Deze week deel 1 van de Kadernota 2024 en Algemene Beschouwingen besproken. Beter Voor Dordt is bezorgd over de financiële positie van Dordrecht voor de komende jaren. Dit komt onder ander door de onzekerheid van de rijks-financiering aan Dordrecht na 2025. We kunnen ook constateren dat vele ontwikkelingen in de stad een voortzetting zijn van Beter Voor Dordt beleid van de afgelopen jaren. 

Op straat wordt het afval probleem alleen maar erger, we hebben dan ook motie ingediend om te onderzoeken of nascheiding van afval kan bijdragen aan het afval probleem. Een tweede motie is de promotie van breedte sport door een nieuw top evenement naar Dordrecht te halen na het verlies van het WK Shorttrack aan Tilburg. Ook willen we meer doen voor jongeren in de stad, een betaalbaar nieuw evenement speciaal voor 16-25 jarigen. 

Ook aan duurzaamheid is gedacht want Beter Voor Dordt wil batterijen plaatsen bij bestaande zonneparken en windturbines en als laatste een nieuw innovatieve manier van Openbaar Vervoer om de verschraling van buslijnen tegen te gaan. De komende weken worden deze ideeën verder uitgewerkt en besproken.