Jacques Katif – raadslid Beter Voor Dordt stelt tijdens vragen halfuurtje op 24 januari j.l. vragen aan het college over:
Rapport gevaar onbeheersbare natuurbranden en de consequenties voor het eiland van Dordrecht
Experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het KNMI en andere kenniscentra waarschuwen in een gisteren verschenen, gezamenlijk rapport voor het gevaar van onbeheersbare natuurbranden.
Het klimaat warmt op en wordt droger, waardoor meer vegetatie brandbaar wordt en er vaker natuurbranden ontstaan. Omdat Nederland erg dichtbevolkt is, hebben de branden snel grote gevolgen (voor infrastructuur en bevolking). De brandweer pleit daarom voor preventie, een andere inrichting van het landschap en nieuwe bestrijdingsmethodes.
Omdat het Eiland van Dordrecht voor een aanzienlijk deel uit natuurgebied bestaat, vraagt Beter Voor Dordt zich af:
1. Is het college op de hoogte van dit rapport en de mogelijke gevolgen voor ons eiland?
2. Is het college in staat om op korte termijn vorm te geven aan bovengenoemde maatregelen?

Videofragment afkomstig uit videoverslag Dordtse Dinsdag ‘Vergaderzaal 1 – Johan de Witt’ 24 januari 2023.

Zie ook: https://dordrecht.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1068251/Dordtse%20Dinsdag%2024-01-2023