Voornemen van het college tot vestiging Asielzoekerscentrum in Dordrecht en het beschikbaar stellen van het Stadskantoor voor opvang Oekraïners

Wat Beter Voor Dordt betreft:

Aandacht en inzet voor iedereen!

Deze week was in de adviescommissie een vergadering over het voornemen van de gemeente Dordrecht voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Dordrecht en het beschikbaar stellen van een groot deel van ons stadskantoor voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners.

Onderwerpen die natuurlijk veel losmaken in de Dordtse samenleving.

Beter Voor Dordt begint met te zeggen dat wij het belangrijk vinden dat we een bijdrage leveren aan de opvang van mensen die dat nodig hebben, of het nu Oekraïners of vluchtelingen zijn. Ook Dordrecht moet invulling geven aan de opdracht die ons daarvoor vanuit het Rijk wordt opgelegd.

Beter Voor Dordt snapt heel goed de onrust die nu ontstaat in de samenleving. Onrust die veelal niet gericht is tegen de opvang van mensen maar ontstaat omdat bewoners niet het gevoel krijgen en zien dat er voor andere groepen mensen die onderdak, ondersteuning en huisvesting nodig hebben net zo hard wordt gelopen door de lokale en landelijke overheid.

Waarom geen onorthodoxe plannen om bijvoorbeeld 200 studenten op korte termijn te huisvesten in een oud kantoorpand dat daarvoor moet worden aangepast, of een gebouw transformeren voor de huisvesting van jongeren uit de jeugdzorg die 18 worden en dakloos dreigen te worden(deze week in het nieuws)

Ook met betrekking tot bijvoorbeeld het onderwijs. We doen gelukkig alles om jonge vluchtelingen en asielzoekers onderwijs te bieden, waarom lukt het regelmatig niet om kinderen uit onze eigen stad te bieden wat ze nodig hebben waardoor ze uiteindelijk langdurig thuis zitten?!

Hetzelfde geldt voor voorzieningen en passende huisvesting voor oudere Dordtenaren, waarom geen doorstroming, waarom is het trekken en duwen en veel frustratie om passende zorg te krijgen?

Beter Voor Dordt, en heel veel andere Dordtenaren willen zien dat “de Gemeente” en de landelijke overheid net zo haar stinkende best doen voor o.a. de groepen die zojuist genoemd zijn als voor de opvang van Oekraïners, vluchtelingen en statushouders.

We herhalen nogmaals dat wij het belangrijk en goed vinden dat we doen wat nodig is voor de opvang en huisvesting van iedereen die dat nodig heeft maar we herhalen ook nogmaals dat we diezelfde inzet en doorzettingskracht willen zien voor andere groepen mensen die dat nodig hebben en dat ervaren veel inwoners nog onvoldoende.

Als laatste vindt Beter Voor Dordt het belangrijk om goede afspraken met de regiogemeenten te maken. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat Dordrecht meer opvangt dan nodig is en vervolgens andere gemeenten achterover leunen. Wanneer wij veel Oekraïners opvangen en voor vluchtelingen een AZC realiseren verwachten we van andere gemeenten meer inzet op opvang en huisvesting van andere groepen zoals statushouders en andere kwetsbare mensen die nu op wachtlijsten staan.