In de Raadsvergadering van december is het besluit genomen deze regeling te schrappen.

Het college had hier een dichtgetimmerd voorstel voor gepresenteerd, niets geen keuzemogelijkheden voor deze Raad.

Wat Beter Voor Dordt betreft is deze regeling nog minder dan een heel slap aftreksel van de regeling die we de afgelopen periodes hadden voor onze Dordtse 65 plussers.

Veel 65 plussers zullen de bus nu niet meer nemen, gaan wellicht minder op bezoek bij iemand en minder vaak de stad in om onze lokale economie te ondersteunen.

Als ze een auto hebben gaan ze die wellicht vaker pakken met als gevolg meer verkeersdrukte, parkeerdruk, en luchtvervuiling.

Dit college wil met grote woorden eenzaamheid aanpakken en voorkomen, maar het nu aangenomen voorstel heeft een averechts effect voor een grote groep 65 plussers.