Het college heeft in het Energiehuis de begroting voor 2023 gepresenteerd. Beter Voor Dordt was daar natuurlijk bij aanwezig.

Het persbericht heeft de kop “Daadkracht in onzekere tijden”, Beter Voor Dordt hoorde weinig concrete invulling van die daadkracht en vooral dat nog veel moet worden uitgewerkt.

Alle huishoudens ontvangen in 2023 eenmalig 75 euro. Dat is mooi zou je denken, maar het is voor heel veel mensen voor een groot deel een sigaar uit eigen doos want de lokale belastingen gaan met bijna 6,5% omhoog.

Beter Voor Dordt heeft zich altijd sterk gemaakt voor het gratis busvervoer voor 65+. Er komt komend jaar een nieuwe regeling waarbij dat alleen nog maar is voor de 65+ doelgroep met een laag inkomen. Een gemiste kans want wij vinden het van cruciaal belang dat alle senioren mobiel blijven, ongeacht hun inkomen. We weten allemaal dat eenzaamheid kan worden voorkomen wanneer mensen elkaar makkelijk kunnen bezoeken.

Beter Voor Dordt is blij dat de ingezette koers van de afgelopen jaren met betrekking tot overlast van afvaldumpingen wordt voortgezet.

We gaan de begroting de komende weken goed lezen en zullen kritisch het debat ingaan.