Schriftelijke vragen aan het college over woonruimte voor multiproblematiekgezinnen

Samen met VSP, Dordtse VVD, DENK en Op Ons Eiland heeft Beter Voor Dordt op 30 september 2022 schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een ‘beeldvormende sessie’ over het raadsvoorstel “Maatwerk Huisvesting” om 3 miljoen euro vrij te maken om maximaal 10 woningen aan te kopen als woonruimte voor multiproblematiekgezinnen die dakloos dreigen te raken. Het raadsvoorstel omvat vele velden in het sociale domein die raakvlakken met elkaar hebben’, wat maakt dat het zich daardoor moeilijk eenduidig laat vatten en complex en onduidelijk is. Uiteindelijk heeft de gezamenlijke inspanning geresulteerd in een set van 61 vragen, exclusief subvragen, om de benodigde verheldering m.b.t. het raadsvoorstel te verkrijgen