Een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Dubbeldam is in zicht. Na jarenlang plannen maken gaat de Gemeenteraad 15 december het besluit nemen om het budget voor een nieuw clubgebouw beschikbaar te stellen. Buiten dat VV Dubbeldam zelf zeer positief is staat ook de Dordtse Sportraad achter de plannen. De Dordtsche Rugby Club zal ook gebruik gaan maken van deze accommodatie.

Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat sportpark Schenkeldijk zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en ziet dit voorstel als een positieve ontwikkeling voor verdere inrichting. Na instemming van de Gemeenteraad kan de nieuwbouw voor VV Dubbeldam spoedig starten en staat er medio 2022 een schitterende nieuwe accommodatie.

Beter Voor Dordt is ontzettend blij dat er na jaren van gedoe licht aan het einde van de tunnel is en de verenigingen weer een gezonde sportieve toekomst tegemoet kunnen zien!