Het nieuwe grondstoffenbeleid betekent concreet dat 11000 Dordtse huishoudens een extra (oranje) minicontainer zullen ontvangen.

Ondanks dat wij vanuit Beter Voor Dordt de milieudoelstellingen van het college ondersteunen en van mening zijn dat al het afval tot grondstof verwerkt kan worden, hebben wij onze bedenkingen bij de manier waarop ons huisvuil zal worden opgehaald.

4 containers in de (voor)tuin ontsiert helaas het straatbeeld. Dat is niet Beter Voor Dordt.

Beter Voor Dordt heeft altijd geopperd om in plaats daarvan ondergrondse containers in de wijken te plaatsen en nascheiding toe te passen. Indien dit geen optie blijkt, zouden ondergrondse containers met aparte afvalkleppen voor rest- plastic-, papier- en groente- en fruitafval een goed alternatief zijn.

Een gemiste kans voor het Dordtse college om dit alternatief niet uit te zoeken.