Gemeente Dordrecht laat eindelijk de huidige parkeerplek tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Sportboulevard ontwikkelen (Middenzone Gezondheidspark). Het is de bedoeling dat er 720 woningen worden gebouwd. Woningen waar we in deze stad een enorm tekort aan hebben. Er is veel vraag naar woningen in alle prijscategorieën, voor zowel starters als Dordtenaren die ‘anders’ willen wonen.  Uiteraard gaat het bij deze ontwikkeling niet alleen om aantallen woningen, maar vooral om kwaliteit en duurzaamheid. De leefbaarheid van een gebied vinden wij, zoals u gewend bent van Beter Voor Dordt, een heel belangrijk impuls voor het woongenot. Zo zal de inrichting van de omgeving heel groen zijn, waardoor ook buiten genoeg recreatieve activiteiten ondernomen kunnen.

Ook wordt een parkeergarage gerealiseerd waarin 2000 auto’s geparkeerd kunnen worden. Deze parkeerplekken zijn bestemd voor de toekomstige bewoners, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis en de sportboulevard.  Deze parkeergarage komt niet in eigendom van de gemeente. Beter Voor Dordt heeft zich sterk gemaakt voor verantwoorde tarieven voor de bezoekers van het ziekenhuis en de sportboulevard. Vanwege het maatschappelijke belang van het parkeren voor patiënten en bezoekers is bij de selectie van de ontwikkelaar voor dit gebied een bandbreedte van parkeerkosten meegegeven. Als dit niet was meegegeven, zouden de tarieven aanzienlijk hoger uit vallen. Straks zullen deze beperkt blijven tot maximaal € 8,00 per dag voor bezoekers (nu € 12,00) en € 4,00 voor personeel van het ziekenhuis.

Overigens vinden wij ook dat goede bereikbaarheid van dit gebied gewaarborgd moet worden. Er zullen straks in dit gebied nog meer verkeersbewegingen zijn dan dat nu het geval is. Beter Voor Dordt zal in ieder geval toezien dat er wordt geïnvesteerd in goed openbaar vervoer en goede fiets- en looproutes.