Als je jeugdhulp aanvraagt mag bij het onderzoek dat daarna plaatsvindt geen inkomen meegewogen worden van je ouders of van wie dan ook. Jeugdhulp is gratis, een extra bijdrage vragen voor jeugdhulp mag ook niet. Beter Voor Dordt’s Loudy Nijhof maakte er 3 jaar geleden een groot punt van toen in Dordrecht de wethouder wel een inkomenstoets wilde inbrengen. Uiteindelijk zwichtte de wethouder en deed hij het niet. De andere 9 gemeenten deden het wel.

Sinds kort is er ook een gerechtelijke uitspraak die zegt dat het echt uit den boze is om het gezinsinkomen te betrekken bij jeugdhulp.

De gezinnen die dit overkomen is kunnen dus een nieuw onderzoek vragen en een nieuw onderzoek laten uitvoeren. Al kom je uit een rijk of arm gezin je hebt recht op dezelfde soort hulp, dat heet gelijke behandeling.

Inmiddels melden zich toch steeds meer gezinnen uit Dordrecht bij Beter Voor Dordt waarvan blijkt dat het inkomen wel degelijk getoetst is, waar tegen ouders gezegd is ‘je hebt zo n groot inkomen, je kunt het makkelijk zelf betalen, of je hebt te weinig ga werken’ waardoor de juiste hulp niet gegeven is. In sommige gevallen met zeer ernstige gevolgen. Ouders die zwaar overspannen zijn geraakt of zich heel erg in de schulden hebben moeten steken omdat ze hun kinderen de juiste hulp wilden geven. Er zijn zelfs kinderen uit huis geplaatst hierdoor, omdat de kinderen de verkeerde hulp kregen.

Beter Voor Dordt wil tot de bodem uitgezocht zien om hoeveel gezinnen dit gaat en wil dat ouders en kinderen zich melden die niet de juiste jeugdhulp gekregen hebben.