Het bestuur van de vereniging heeft kennis genomen van het vertrek van zes Raadsleden.

Aanleiding was het verschil van mening over de procedure voor de opvolging van Beter Voor Dordt wethouder Piet Sleeking.

De vereniging wenste dit te doen via een open procedure en de zes leden hielden vast aan opvolging door een lid uit de fractie.

We betreuren de ontstane situatie omdat het alleen verliezers kent.

We vertrouwen erop dat de vertrekkende leden zich blijven committeren aan het verkiezingsprogramma van Beter Voor Dordt en het coalitieakkoord.