De Drechtsteden is een samenwerking van 7 gemeentes in het Drechtsteden gebied. Beter Voor Dordt is zeker voorstander van samenwerking mits het een meerwaarde is voor onze Dordtse bewoners en bedrijven. De samenwerking is niet op alle terreinen effectief   gebleken. Wij zijn daarom verheugd, dat na enkele advies rapporten en onze MOTIE GRD 2.0 die in 2017 is ingediend, een afbouw tot stand gaat komen en Dordrecht gaat functioneren als centrumgemeente. Het voorstel biedt meer kansen om bijvoorbeeld met Rotterdam en Breda als belangrijke partners samen te werken op economisch gebied, evenals op het terrein van bereikbaarheid en openbaar vervoer.

VINGER AAN DE POLS!

Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag hebben wij dit ook uitgesproken, echter wel met de kanttekening dat de financiële risico’s bij het niet of minder afnemen van onze diensten, van de andere 6 gemeentes, Gemeente Dordrecht NIET volledig risicodragend is. De verantwoordelijk wethouder evenals de voorzitter van de huidige Drechtraad hebben dit onderschreven en zullen beiden met een financiële uitwerking komen.