Beter voor Dordt is trots op het huidige cultuuraanbod. Het is zeer divers en veel inwoners kunnen daarom altijd wel iets vinden dat hen aanspreekt. Mede vanwege de verbetering van het aanbod in de afgelopen jaren zijn we als woonstad én toeristenstad een stuk aantrekkelijker geworden. Wat Beter Voor Dordt betreft zijn we er nog niet, er liggen nog een aantal uitdagingen. Dordrecht moet als stad interessant blijven voor jongeren. We vinden dat we beter moeten proberen hen aan de stad te binden. Ook hun wensen, ideeën en cultuuruitingen moeten een goede plek krijgen én houden binnen het aanbod.

Een cultuurmakelaar kan amateurs en professionals bij elkaar brengen en initiatieven ondersteunen. Een cultuurcoach kan in de wijk aan de slag met de buurt en jongeren. Een loket voor beeldende kunst, kan ondersteuning bieden bij onder andere subsidieaanvragen. Een cultureel diverse stad is Beter Voor Dordt!