Afgelopen week kwam landelijk in het nieuws dat de jeugdzorginstelling Juzt uit Brabant op omvallen staat en deze ontmanteld zal worden.Er zou sprake zijn van het niet meer kunnen uitbetalen van salarissen voor 600 medewerkers en een ontmanteling van de hele organisatie. Juzt zou in het geheel 1800 cliënten onder haar hoede hebben.

Beter Voor Dordt maakt zich zorgen over de vrouwenopvang, waar uit veiligheidsoverwegingen vrouwen en kinderen worden geplaatst die te maken hebben gekregen met huiselijk geweld en ook mishandeling. Wat betekent dit nu voor de cliënten die nu in de crisisopvang en vrouwenopvang verblijven en wat betekent dit voor toekomstige plaatsingen? De opvang heeft een regionale functie en is dus niet alleen voor Dordtse vrouwen en kinderen. Beter Voor Dordt heeft direct vragen gesteld aan de portefeuillehouder over deze kwestie. Zij verwacht ondanks het politiek reces dat er antwoord op de vragen komt, vooral omdat het hier gaat om een kwetsbare groep vrouwen en kinderen en het wegvallen van plaatsingsmogelijkheden grote gevolgen kan hebben voor deze groep.

De gestelde vragen zijn met onderstaande link te openen:

BVD_Vragen_Jutz