Op 9 juli is in de wijk Oudelandshoek een inloopavond georganiseerd door de gemeente over het verbeteren van de parkeersituatie in de wijk. Deze keer waren bewoners van de erven Iroko en Marowijne uitgenodigd. Andere erven zullen volgen.

Het doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van oplossingen voor de parkeerproblemen in de Iroko en de Marowijne door bewoners met de gemeente. Daarnaast wordt er een werkgroep van bewoners gevormd om samen een plan met extra parkeerplaatsen uit te werken. Dit plan zal vervolgens aan alle bewoners van deze erven worden gepresenteerd.

Deze inloopbijeenkomst is het gevolg van de motie die Beter Voor Dordt op 13 november 2018 samen met een collega fractie heeft ingediend en die door de Gemeenteraad met meerderheid van stemmen is aangenomen.

Beter Voor Dordt hoopt dat u als bewoner van Oudelandshoek gebruik gaat maken van de mogelijkheid tot inspraak en houdt de parkeerproblematiek in de Oudelandshoek scherp in de gaten.

Beter Voor Dordt kijkt uit naar een oplossing voor dit probleem, want een leefbare wijk is Beter Voor Dordt!