Beter Voor Dordt is blij met de geplande tweede calamiteitenroute bij de Staart!

Uit onze recent gehouden enquête en inloopavond op de Staart en Merwedepolder kwam dit als duidelijk zorgpunt voor bewoners en bedrijven naar voren. Er wonen veel mensen in de buurt van bedrijven. Een alternatieve calamiteitenroute is belangrijk wanneer er een incident gebeurt waarbij de normale route niet beschikbaar of onvoldoende toereikend is.

De Staart is ook het hoogste deel van Dordrecht, tijdens een ramp met extreem hoog water is het daarom van groot belang dat de wijk via meerdere routes te bereiken is.

Beter Voor Dordt laat op verzoek van omwonenden momenteel ook uitzoeken of het mogelijk is een oversteekplaats voor fietsen en voetgangers te realiseren op de Baanhoekweg ter hoogte van de Hunzeweg.

Natuurlijk blijft het ook belangrijk om stadsbreed maximaal in te blijven zetten op de veiligheid rondom het spoor, het water en onze wegen. 

Want een veilig Dordrecht is Beter Voor Dordt!