Beter Voor Dordt is een politieke partij voor alle Dordtenaren met een bestuur dat is belast met het besturen van de vereniging Beter Voor Dordt.
Juist deze constructie is van groot belang om op democratische wijze tot besluitvorming te komen.
De Leden van de Vereniging Beter Voor Dordt staan centraal en juist in deze afsplitsing stonden zij centraal om de democratische besluitvorming te waarborgen.

De afsplitsing van zes fractieleden uit Beter voor Dordt

Het opstappen van zes fractieleden van Beter Voor Dordt roept bij velen reacties op, niet in het minst bij deze vertrokken fractieleden.
De roep om de “waarheid” wordt gevraagd.
In dit trieste proces met alleen maar verliezers wordt de rol van de Leden van Beter Voor Dordt totaal niet benoemd en juist zij spelen een cruciale rol.
Er is twee maal een Algemene Leden Vergadering bijeen geroepen de eerste door het bestuur en de tweede door bestuur en leden van de vereniging Beter Voor Dordt om op een democratische wijze te komen tot een goede open sollicitatie procedure om een ieder in de gelegenheid te stellen te solliciteren om tot een wethouderskandidaat te komen.
Een gekozen selectiecommissie had dan met opgestelde criteria (kennis, kunde en kwaliteit) de kandidaten kunnen beoordelen en kunnen kiezen en voordragen aan de leden.
De aanwezige leden van de Vereniging van Beter Voor Dordt hebben deze voorkeur middels een motie in stemming laten brengen en deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.
De zes fractieleden hebben deze uitslag niet geaccepteerd.
Wij als leden hebben de afsplitsing uit BVD via de media moeten vernemen. Beter Voor Dordt is een vereniging met leden en gebruikelijk is dat bij verenigingen besluiten worden genomen op Algemene Ledenvergaderingen dus hebben de leden deze keus voorgelegd aan het bestuur en is dit met een stemming bekrachtigd.

Namens leden van Beter Voor Dordt.