Beter Voor Dordt heeft de afgelopen weken naast alle politieke actualiteiten stilgestaan bij de effecten van Corona.

We wensen iedereen die erdoor geraakt is veel sterkte en we blijven de impact op de economie en het geestelijk welzijn nauwlettend volgen.

We hebben vorig jaar al uitgesproken dat we als stad op een goed moment stil moeten staan bij de impact van Corona.
Er was vorige week een herdenking op het Stadshuisplein bij een nieuw monument en ook krijgen negenduizend Dordtenaren een speciaal voor die gelegenheid gemaakt boek met daarin een beeld van de stad aan de hand van bijna dertig gesprekken met Dordtenaren die ieder op hun eigen manier met de pandemie te maken hebben gehad.

Andere politieke actualiteiten:

  • Ontmoeten

Familiebezoek, cultuur en het verenigingsleven hebben veel mensen gemist en in isolement gebracht. Een extra stimulans om dit meer dan ooit te steunen.

De uitrol van “huiskamers van de wijk” en het sportparken programma gaat wat ons betreft steun bieden aan onze sportclubs als de verbindende en sociale factor.

 

  • Niet bouwen in de polder!

Corona heeft meer dan voorheen geleerd dat mensen behoefte hebben aan groen, rust en ruimte om zelf, dichtbij huis tot rust te komen en te recreëren.

Dordtenaren die voorheen de Biesbosch en het open polderlandschap niet kenden hebben dit ontdekt en in hun hart gesloten. Niet bouwen in onze polders, daar houden wij aan vast!

 

  • Ondernemende Dordtenaren

Dordrecht heeft tijdens Corona niet stil gestaan, ondernemers, het onderwijs maar ook veel maatschappelijke organisaties en de cultuur- en sportsector hebben op creatieve manieren geprobeerd aangehaakt te blijven.

Groot compliment voor alle initiatieven!

 

  • Schoon, heel, veilig

Overal zakken plastic afval en afval naast ondergrondse containers met als gevolg zelfs overlast van ongedierte. Beter Voor Dordt eist een plan van aanpak om dit probleem op te lossen!

 

  • Toeslagen-affaire

BVD vraagt aandacht voor kinderen/jongeren die slachtoffer zijn van de toeslagen-affaire.

Beter Voor Dordt wenst alle Dordtenaren een mooie zomer, geniet van wat onze stad te bieden heeft! Indien u ideeën heeft voor ons nieuwe partijprogramma of u actief wilt inzetten voor onze mooie stad, dan horen we graag van u!