Herinnert u zich nog al die oranje handjes voor het raam?
Beter Voor Dordt introduceerde in 2010 het Stadsberaad en het oranje handje met daarbij de oproep onze historische binnenstad en onze monumenten beter te beschermen.
Daarnaast introduceerde Beter Voor Dordt ook het Zuidpolderen; luisteren naar de burgers!  Deze term is voortgekomen uit de nadrukkelijke oproep van heel veel Dordtenaren om onze polders groen willen houden! Zowel het Stadsberaad als het Zuidpolderen zijn nu actueler dan ooit.
Heel veel Dordtenaren vinden dat de muur en het hek van het Dordrechts Museum niet tijdelijk mag worden afgebroken voor een kunstproject, het is een monument en daar blijf je vanaf! Moet de historische binnenstad ook beter worden beschermd voor Kunstprojecten?
Als Beter Voor Dordt vinden we in eerste instantie ons niet te veel moeten bemoeien met de dagelijkse gang van zaken in de uitvoering. Maar als Gemeenteraad zijn we kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigers. Met dit project blijkt nu duidelijk dat niet voldoende is stilgestaan bij de impact van het kunstproject en bij wat het oproept bij heel veel Dordtenaren. Een goed moment om als Gemeenteraad de noodrem te gebruiken!
Beschermen van de historische binnenstad en het luisteren naar de burgers is actueler dan ooit!
Dat is Beter Voor Dordt!