De Merwedestraat is in de afgelopen jaren een onveilige straat gebleken. De snelheid waarmee gereden werd was hier hoofdzakelijk de oorzaak van. Reden voor buurtbewoners om zich te organiseren en met circa 300 handtekeningen de Gemeente Dordrecht te vragen om aanpassing van de verkeerssituatie ter plekke.

De specifieke wensen, het plaatsen van snelheidscamera’s en extra verkeerslichten bleken niet haalbaar. Er kwam geen toestemming van het openbaar ministerie voor het plaatsen van snelheidscamera’s en de particuliere grondeigenaar gaf geen toestemming voor het plaatsen van verkeerslichten op zijn grond.

Om recht te doen aan dit burgerinitiatief en de verkeersveiligheid te bevorderen heeft Beter Voor Dordt voorgesteld om de huidige tweebaansweg te wijzigen in één baan voor het autoverkeer en één aparte busbaan, zodat het verkeer op een natuurlijke wijze wordt afgeremd. Dit voorstel van Beter Voor Dordt is inmiddels aangenomen en wordt uitgewerkt. Het betreft een proefmaatregel met een tijdelijk karakter. Wanneer het verkeer ter plaatse drukker wordt zal de 2e rijbaan mogelijkerwijs weer opgesteld worden voor alle autoverkeer. De snelheid zal dan door toename van de verkeersdrukte automatisch weer worden afgeremd. Beter Voor Dordt hoopt hiermee zoveel mogelijk invulling te hebben gegeven aan de wens van de bewoners van De Staart, zoals deze ook tijdens de gehouden enquête op De Staart naar voren is gekomen.