Beter Voor Dordt vraagt zich af wat de financiële consequentie voor HVC is nu er gesproken wordt over een samenwerking met AEB, de in problemen geraakte Amsterdamse afvalverwerker. De financiële tekorten bij AEB zullen hierbij de financiële positie van HVC aantasten waardoor HVC een groter risico zal lopen. Dit risico kan worden afgewenteld op de gemeente Dordrecht die voor meer dan 30 miljoen garant staat voor HVC.

Wat Beter Voor Dordt betreft zullen eerst de risico’s goed in kaart moeten worden gebracht. Zonder deze duidelijkheid dient de gemeente Dordrecht haar positie als borgsteller voor HVC te heroverwegen. Met gemeenschapsgeld mag geen onnodig risico gelopen worden. Het college dient zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met HVC om meer duidelijkheid te krijgen over deze samenwerking, zodat de afgegeven garantstelling heroverwogen kan worden.

Omdat Beter Voor Dordt zorgen heeft met betrekking tot de bedrijfsvoering van Gevudo en HVC heeft de fractie onlangs vragen aan het college gesteld. Nu er sprake lijkt te zijn van samenwerking met de noodlijdende AEB, is er zeker noodzaak tot helderheid. Beter Voor Dordt is van mening dat Dordtenaren niet via de afvalstoffenheffing op moeten draaien voor kosten die toebehoren aan het warmtenet. En al helemaal niet voor kosten die gemoeid zijn met een eventuele overname van AEB.

Bijgevoegd de eerder gestelde vragen. Beter Voor Dordt gaat er gezien de actualiteit van uit dat de vragen met spoed beantwoord worden.