In de Gemeenteraad is op 10 oktober gesproken over de uitgangspunten van een mobilitietsplan tot 2040

De stad moet goed bereikbaar blijven, de leefbaarheid van onze stad willen we verbeteren voor inwoners en bezoekers, we willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven EN we moeten verduurzamen!

Een enorme uitdaging die keuzes vraagt.

Beter Voor Dordt vindt dat Dordtenaren hun eigen keuzes moeten kunnen blijven maken over hoe ze zich willen verplaatsen. We vinden dat we mensen vooral moeten verleiden tot lopen, fietsen en Openbaar Vervoer. Dat kan alleen wanneer we flink investeren in aantrekkelijke en veilige looproutes, fietsroutes en beter en voor iedereen betaalbaar Openbaar Vervoer.

Wat Beter Voor Dordt betreft gaan we de automobilist niet pesten door de stoplichten vaker en langer op Rood te zetten en parkeren in de buurt waar men moet zijn onmogelijk maken. Door het realiseren van goede alternatieve parkeeroplossingen zoals parkeergarages kunnen in de toekomst parkeerplekken worden vervangen door groen.