2020 vergeten we niet snel, vol enthousiasme is begonnen met voorbereidingen om 800 jaar stad voor alle Dordtenaren te kunnen vieren met feestelijke activiteiten.

En toen kwam Corona……..
Allereerst beterschap en sterkte voor iedereen die is getroffen door Corona en onze dank en waardering voor iedereen met een vitaal beroep.

Beter Voor Dordt hoopt dat Corona snel niet meer ons dagelijks leven beheerst en roept hierbij nogmaals alle Dordtenaren op om onze lokale ondernemers door deze crisis te helpen. Hopelijk kunnen we in 2021 feestelijk stilstaan bij Dordt 801 jaar stad.

Bij de bespreking van de begroting heeft Beter Voor Dordt weer aandacht gevraagd voor een schone, hele, veilige en leefbare stad. Zo komt er een nieuw plan voor de afvalverwerking en daar krijgen we allemaal mee te maken. Beter Voor Dordt zal zich er sterk voor blijven maken dat de effecten van de veranderingen geen negatieve gevolgen heeft voor de mate waarin onze wijken schoon zijn. De service en de kosten van het afval ophalen moet voor de inwoners en bedrijven acceptabel blijven.

Voor de leefbaarheid in de wijken is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen en de openbare ruimte verzorgd is. Er moet voldoende toezicht in de wijk zijn en wanneer bijvoorbeeld een stoeptegel ongelijk ligt of een lantaarnpaal stuk is moet het snel worden hersteld.

In verschillende wijken zijn er parkeerproblemen. Beter Voor Dordt wil nu echt dat die problemen worden aangepakt.

Om positief af te sluiten komt er gelukkig komend jaar geld voor de uitvoering van de Cultuurnota waarbij Cultuur voor en door iedere Dordtenaar centraal staat. Tevens wordt gestart met de voorbereiding van de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering die in 2022 vierhonderdvijftig jaar geleden in Dordrecht plaatsvond. Een mooie mijlpaal die Dordrecht weer op de kaart kan zetten. Ook mogen we het WK Shorttrack in onze stad organiseren.

Beter Voor Dordt blijft zich sterk maken voor een aantrekkelijke en leefbare stad met lage lokale lasten waar iedereen met veel plezier woont en op bezoek komt!