10 jaar na het grote Stadsberaad! Waar staan we nu?

Herinnert u zich nog al die oranje handjes voor het raam?

Precies 10 jaar geleden werd het College door Beter Voor Dordt opgeroepen om nadere voorwaarden te stellen aan bouwplannen in het beschermd stadsgezicht door bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Normen met betrekking tot het maximaal bouwvolume, de bouwhoogte en structuurbepalende gevels. Het historische stadsbeeld moest beter worden beschermd.

Voor nieuwbouw in de historische binnenstad moest meer draagvlak van bewoners aan de voorkant van het proces komen. Omwonenden konden hun zienswijze namelijk pas uitbrengen in de fase van formele bezwaren op vergunningverlening.

Tweede doel van het Stadsberaad was nieuwbouw en monumentale bouw beter met elkaar te laten harmoniëren.

Daarnaast moest het gemeentebestuur aan de noodrem kunnen blijven trekken als nieuwbouw echt niet passend was.

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de geactualiseerde Welstandsnota, voor BVD een uitgelezen moment om de balans op te maken.

  • Is onze historische binnenstad sinds het Stadsberaad beter beschermd?
  • Wordt niet-passende bebouwing sinds het Stadsberaad afgewezen?
  • Worden omwonenden sinds het Stadsberaad voldoende én tijdig aan de voorkant van plannen betrokken?
  • Gebruikt het College wanneer nodig de noodrem?

Binnenkort organiseert Beter Voor Dordt een online bijeenkomst voor belangstellenden en belanghebbenden om te bespreken waar we nu staan. Zijn we gekomen waar we wilden, en zijn er (nieuwe) aandachtspunten? De opbrengst van de bijeenkomst betrekken we bij de bespreking van de Welstandsnota in de Gemeenteraad.

Wilt u erbij? U kunt zich aanmelden via stadsberaad@betervoordordt.nl