Beter Voor Dordt is trots op haar programma en op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Een mooie samenstelling met ervaren en nieuwe mensen. Ieder met een grote betrokkenheid met onze stad, bewoners en instellingen/ondernemers. De kandidatenlijst met in totaal 32 namen, bevat ook verschillende lijstduwers/ondersteuners onder wie bekende Dordtenaren zoals Philip Elzerman, Arnold Daane (voorzitter ouderenbond), Ger Husen, Glen Nederhof, Ad Heijsman (oud voorzitter FC Dordrecht) en de huidige drie wethouders van Beter Voor Dordt.

PIET SLEEKING die eerder heeft aangegeven niet opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker voor de verkiezingen, is wel beschikbaar om nog enkele jaren het wethouderschap voort te zetten.
Piet : “Indien mogelijk, wil ik me nog tot in het jubileumjaar 2020 blijven inzetten om enkele belangrijke ontwikkelingen voor de stad verder te brengen zoals het project Stadswerven en de transformatie van de Spuiboulevard. Daarna wil ik het stokje graag aan een opvolger overdragen”.

RINETTE REYNVAAN heeft aangegeven het wethouderschap te willen afsluiten.
Rinette : “Ik heb me acht jaar met heel veel plezier ingezet voor Beter Voor Dordt en Dordrecht. Ben Beter Voor Dordt dankbaar voor deze kans.”
“Na 8 jaar kan ik terugkijken op een bijzonder plezierige samenwerking, veel leuke contacten in raad en stad en mooie resultaten. Het wethouderschap betekende dat ik 24/7 klaarstond voor de stad en ik vind het dan ook een moeilijk besluit waar ik wel even over heb moeten nadenken maar het voelt nu ook als een goed besluit.
Ik draag BVD een heel warm hart toe, sta volledig achter het programma en de kandidatenlijst. Als BVD nog eens een beroep op me doet ben ik altijd bereid me in te zetten voor advies of ondersteuning”.

KARIN LAMBRECHTS, de afgelopen jaren wethouder met o.a. de portefeuille WMO, Zorg en Dienstverlening.
Karin : “Ik kijk met veel voldoening terug op afgelopen periode. De taken op het gebied van zorg en ondersteuning hebben we goed overgenomen van het rijk. Ik ben dankbaar voor de vele goede contacten binnen en buiten de gemeente.
Afhankelijk van de uitslag, eventuele portefeuilleverdeling en de wens van de fractie maak ik de afweging om wel/ niet terug te keren in een nieuw college”.

Met deze kandidatenlijst en het zorgvuldig samengestelde verkiezingsprogramma gaat Beter Voor Dordt vol vertrouwen, enthousiasme en energie de campagne in en hebben we alle vertrouwen in een mooi resultaat op 21 maart!