Raadsdebat over politiek akkoord “Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht”

Dinsdag is in het raadsdebat het politiek akkoord “Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht” van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP besproken.

Constatering vanuit Beter Voor Dordt is dat het politieke akkoord bijna niets duidelijk maakt over de koers, ook in financiële zin, voor de komende jaren, terwijl we juist houvast en focus nodig hebben in deze onzekere tijd.

Gesloten oester

Beter Voor Dordt sprak niet voor niets eerder al over de gesloten oester, een oester die

politiek akkoord Dordrecht

nu bij het openen ook vooralsnog geen parel lijkt te hebben.
Kijkend naar de focus-punten dan zijn die zo algemeen dat ze voor bijna iedere andere met Dordrecht vergelijkbare gemeente van toepassing kunnen zijn. In die zin dus bijzonder dat er zoveel weken nodig zijn geweest om tot dit politieke akkoord te komen. Ook het feit dat de bemensing van de wethoudersposten voor de inhoud is gegaan is op zijn minst bijzonder.

Beter Voor Dordt wil voor een aantal zaken duidelijkheid en daarbij noemen we de lage lokale lasten, de gratis bus voor 65 plus, de sport maar ook bijvoorbeeld de bereidheid van het nieuwe bestuur m.b.t. de onrendabele top van de sociale huurwoningen.

Beter Voor Dordt zal zich komende tijd constructief maar kritisch opstellen, dat zijn we aan onze kiezers verplicht!

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.