Beter Voor Dordt is beter voor het Centrum, Noordflank en de 19e Eeuwse Schil!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Gratis bus voor 65+
 • Dordtpas voor alle Dordtenaren
 • Lage lokale lasten
 • De open polders zijn groen gebleven

Enkele speerpunten komende periode:

 • Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
 • Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
 • Stevige aanpak van zwerfafval
 • Voortzetten gratis met de bus voor 65+
 • Praktische aanpak van parkeerproblematiek, met participatie van bewoners
 • Niet bouwen in onze open groene polders
 • Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
 • Zo laag mogelijke lokale lasten
 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
 • Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis
 • Iedereen telt mee
 • Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
 • Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: centrum@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel/whatsapp 06 1220 1572