Er zijn plannen om appartementen te realiseren in het 50 KV-station, dat ligt aan de Oranjelaan tussen de Prins Hendrikbrug en het nieuwe wijkje Schaerweide. Met de bouwambitie en behoud van industrieel erfgoed in ons achterhoofd een mooie uitdaging.
Alvorens dit plan werd besproken in de commissie is een delegatie van Beter Voor Dordt op bezoek geweest bij een aantal bewoners van Schaerweide om de plannen ter plekke te bespreken. Zo kregen we een beter beeld van het mogelijke effect van de beoogde bouwplannen voor de bewoners van Schaarweide.
De bewoners vrezen namelijk voor een veel te hoge bebouwing achter hun woning, waardoor ze minder privacy krijgen en hun uitzicht wordt belemmerd.

Het was de initiatiefnemer (vanwege Corona-maatregelen) niet voldoende gelukt om vooraf met de bewoners van Schaerweide te spreken over de bouwplannen.
Na kritiek van onder andere Beter Voor Dordt is de initiatiefnemer alsnog in gesprek gegaan met de bewoners van Schaerweide, waarna de plannen zijn aangepast. De hoeken van de aanbouw zijn iets ingeslonken en de bouwhoogte is teruggebracht van 23 meter naar 20 meter. De bewoners vinden de aanpassingen onvoldoende en vragen de initiatiefnemer om te bouwen binnen de bestaande bebouwing, waarbij eventueel een extra etage voor hen acceptabel is. Ter onderbouwing hebben zij een vergelijkbaar voorbeeld aangedragen van het 50 KV-station in Leiden, waarbij er inpandig nieuwe appartementen zijn gerealiseerd. De initiatiefnemer vindt deze optie niet haalbaar. Beter Voor Dordt is er niet van overtuigd dat het alternatief van de bewoners van Schaerweide niet haalbaar is. Wij begrijpen dat deze twee panden niet identiek zijn, maar de uitdaging om tot een gedragen besluit te komen moeten we maximaal aangaan. Wij hopen dat de ontwikkelaar de bewoners nog meer tegemoet komt, zodat het plan breder gedragen wordt.

Behoud van industrieel erfgoed en realiseren van extra woningen is Beter Voor Dordt!