Een van de kwaliteiten van onze stad is de aanwezigheid van veel water; de rivieren, de havens etc. Dordrecht dankt haar rijkdom aan het water maar tegelijk vormt het water ook een bedreiging.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de versterking van de primaire dijken om het eiland. De gevolgen van de klimaatverandering zullen de komende decennia tot nieuwe opgaven leiden, onder andere om intensieve regenbuien op te kunnen vangen. We zullen onze wijken zo moeten inrichten dat we in staat zijn om overvloedige neerslag op te kunnen vangen en daarmee overlast te voorkomen.
Door een versterking van de water en groenstructuur kunnen we tegelijk de kwaliteit van de stedelijke structuur versterken. De doelstelling is om Dordrecht in 2035 zo goed mogelijk klimaatbestendig in te richten. Gebouwen en de openbare ruimte moeten zo worden ingericht dat ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van overstroming en klimaatverandering.

Dordrecht en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze havens bieden kansen om de binnenstad toegankelijker te maken voor onze bewoners en voor toeristen.

We willen elke kans aangrijpen om het vervoer over water te stimuleren, ook gezien alle stagnatie op de wegen.