Onlangs hebben we uit de krant moeten vernemen dat de gemeente Dordrecht niet voornemens is het huurcontract ten behoeve van de dierenweide in Sterrenburg te verlengen. De gemeente geeft aan dat dit is naar aanleiding van klachten uit de buurt.

Beter Voor Dordt vraagt zich af in hoeverre de huidige klachten afwijken van die in 2002. Destijds is er namelijk ook geprobeerd de dierenweide te sluiten naar aanleiding van klachten. Echter is hier de rechter niet mee akkoord gegaan, omdat de als argument opgevoerde overlast niet aantoonbaar bleek.

Omdat Beter Voor Dordt van mening is dat de dierenweide van toegevoegde waarde is in de wijk, hebben we het college vorige week vragen gesteld over de gang van zaken en een voorstel gedaan om tot een breed gedragen oplossing te komen. Ook hebben we gevraagd om vooralsnog, in ieder geval tot onze vragen zijn beantwoord, niet tot sluiting van de dierenweide over te gaan.