Beter Voor Dordt is blij met het extra budget dat komend jaar beschikbaar is voor een schoner Dordrecht.
Naast gerichte preventiecampagnes moet er ook meer en strikter gehandhaafd worden. Want voorlichting zorgt natuurlijk voor meer bewustwording, maar zonder adequate handhaving blijft de gewenste cultuuromslag uit.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad hebben we een motie ingediend om de handhaving voor een deel bij HVC neer te leggen. Wanneer er handhavers specifiek bezig zijn met het terugdringen van het afvalprobleem, kunnen we wellicht een flinke slag maken. Immers zijn er in andere steden goede ervaringen met deze “HVC-boa’s”. De wethouder heeft de toezegging gedaan in gesprek te gaan met HVC en terug te koppelen wat de (on)mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd!