Schriftelijke vragen aan het college over woonruimte voor multiproblematiekgezinnen

Constatering vanuit Beter Voor Dordt is dat het politieke akkoord bijna niets duidelijk maakt over de koers, ook in financiële zin, voor de komende jaren, terwijl we juist houvast en focus nodig hebben in deze onzekere tijd.

Lees verder