Dordrecht is een stad met rijk verleden en is de oudste stad van Holland. De historische binnenstad, het historische havengebied en het winkelhart fungeren als ontmoetingsplek, een plek om te ontspannen, uit te gaan en te recreëren. Beter voor Dordt wil zich inzetten voor een groeiende stad binnen de kaders van leefbaarheid om de (binnen)stad nog aantrekkelijker te maken.

Open polderlandschap behouden en binnenstedelijk bouwen inclusief transformeren van winkels en bedrijfspanden tot woningen

Om de aantrekkelijkheid van en de voorzieningen in de binnenstad en wijken hoog te houden, moeten we bouwen aan de stad. Beter Voor Dordt zet daarbij in op het open polderlandschap behouden en binnenstedelijk bouwen, op aantrekkelijke locaties binnen de huidige contouren van de stad. Dit vraagt om nieuwe woningbouw waarbij karakteristieke buurtjes jongeren, studenten en gezinnen aan Dordrecht verbinden en waar passend meer stedelijke hoogbouw ontstaan die aansluiten bij de bestaande omgeving. Een prettige verblijfsruimte verdient daarbij veel aandacht. Verder zijn de afgelopen jaren de nodige stappen gezet om leegstaande kantoren en winkelpanden om te bouwen tot aantrekkelijke woonlocaties. Beter Voor Dordt zet zich komende periode graag verder in voor het transformeren van winkels en bedrijfspanden tot woningen waar het kan, om zo onder andere te voorzien in woonbehoeften van studenten en starters. Daarnaast zetten wij ons de komende periode graag in voor het verder ontwikkelen van het historische havengebied.

Terugdringen van het auto- en vrachtverkeer in de binnenstad

Het terugdringen van auto – en vrachtverkeer in de binnenstad draagt bij aan de leefbaarheid. Het terugdringen van logistieke vervoersbewegingen kan hierbij helpen. Beter Voor Dordt stimuleert daarom het door de gemeente ingezette beleid op een Zero Emissie (ZE) zone voor stadslogistiek in het centrum van Dordrecht. Hiermee wordt ook onze uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 verminderd. Nadere uitwerking ervan en toetsing op haalbaarheid dient wel nadrukkelijk plaats te vinden samen met inwoners en ondernemers.

Na scheiding van afval en meer ondergrondse afvalcontainers en innovatieve oplossingen daarbij, ook voor plastic afval

Beter Voor Dordt wil afvalscheiding makkelijker maken, niet moeilijker. Het scheiden van papier, glas en textiel gaat al jaren goed, dus dat houden we graag zo. We hechten een groot belang aan bewustwording wat betreft ons afval en verwerking daarvan, dat moet ook uitgedragen worden. Maar wij zien graag na scheiding van afval en meer ondergrondse afvalcontainers en innovatieve oplossingen daarbij, ook voor plastic afval. Hierbij onderschrijft Beter Voor Dordt onder andere ook het belang van Dordrecht als Smart City. Daarmee komt ook een einde aan de vreselijke situatie van zakken met plastic afval die de hele week lantaarnpalen ontsieren en regelmatig kapotgetrokken worden door mens of dier. Daar waar geen ondergrondse containers geplaatst kunnen worden verkiezen wij daar waar het kan een container of kliko boven zakken voor de inzameling van plastic. Daarnaast wil Beter Voor Dordt zich ervoor inzetten om de eigen bijdrage voor het ophalen van grofvuil te schrappen.

Stevig blijven inzetten op de aanpak van zwerfafval samen met bewonersinitiatieven en andere partners en organisaties

Zwerfafval vormt een bron van ergernis bij veel van onze inwoners. Goed beheer en toezicht is van belang maar ontoereikend. Stimulering en ondersteuning van initiatieven in de wijk met schoonmaakdagen (al dan niet in samenwerking met scholen) werkt positief op de motivatie van mensen om zich in te zetten voor een schone buurt. Beter Voor Dordt wil daarom stevig blijven inzetten op de aanpak van zwerfafval samen met bewonersinitiatieven en andere partners en organisaties. De gemeente draagt zorg voor voldoende prullenbakken op de juiste plekken in de openbare ruimte en het regelmatig legen ervan.

Blijven stimuleren van goede voorzieningen voor honden en heldere regelingen voor hondenbezitters

Beter Voor Dordt zet in op het blijven stimuleren van goede voorzieningen voor honden en heldere regelingen voor hondenbezitters. Daarbij onderschrijven we het hondenbeleid van de gemeente Dordrecht waarbij in de bebouwde kom de hondenpoep moet worden opgeruimd, dat geldt overigens ook voor de uitwerpselen van paarden. We willen wel uitbreiding van het aantal hondenspeelplaatsen en voldoende voorzieningen voor het wegwerpen van hondenpoepzakjes, zoals in de afvalkleppen van ondergrondse containers. Voor wat betreft de hondenbelasting volgt Beter Voor Dordt het landelijke overheidsbeleid.

Groen-, recreatie- en sportmogelijkheden stimuleren

De historische binnenstad, het historische havengebied, de Biesbosch, het Wantij… onze stad is om van te genieten. Naast behoud ervan wil Beter Voor Dordt groen-, recreatie- en sportmogelijkheden stimuleren – bijvoorbeeld met langs de route en het water meer bankjes en meer picknick plekken. Maar ook met nieuwe wandel- en (snelle) fietsroutes en kleine parkjes (tiny parks) in Dordrecht.

Scherp blijven op toegankelijkheid van openbare ruimte en ontmoetingsplekken

Elke buurt verdient een fijne plek voor buiten vermaak – voor alle leeftijden en ook voor mensen die minder goed ter been zijn. Te vaak krijgen we signalen van mensen over slechte toegankelijkheid van openbare ruimte en onvoldoende ruimte voor voetgangers met en zonder hulpmiddelen. We moeten dus samen scherp blijven op toegankelijkheid van openbare ruimte. Daarnaast krijgen we te vaak signalen dat jongeren geen plek hebben om elkaar buiten te ontmoeten en ‘te hangen’. Beter Voor Dordt wil daarom meer aandacht en ruimte voor ontmoetingsplekken en samen met jongeren kijken naar de mogelijkheden.

Dordrecht: gezellige evenementen- en horecastad

Dordrecht is een echte evenementenstad met unieke, gezellige evenementen met voor ieder wat wils, zoals bijvoorbeeld de Dordtse feesten, Big Rivers, Dordt in Stoom, Wantijpop, Boulevard of Dance. Beter Voor Dordt wil ervoor zorgen dat onze evenementen ook in de toekomst voldoende ruimte krijgen, meer ook op bijvoorbeeld het Statenplein en het Energieplein. Daarnaast wil Beter Voor Dordt zich inspannen om een bijdrage in de organisatiekosten van evenementen te kunnen leveren. Verder wil Beter Voor Dordt zich inspannen voor de bestaande horeca en eventuele uitbreiding daarvan, door bijvoorbeeld extra terrassen op en aan het water. Samen met lokale ondernemers kijken we graag naar de mogelijkheden en promotie daarvan. Een gericht marketingbeleid op de stad en de regio kan daaraan bijdragen.

De Grote Markt als verbindingszone tussen het winkelgebied en het historische havengebied

Beter Voor Dordt zet zich in voor het versterken van de binnenstad, zeker nu lokale ondernemers harde klappen hebben gekregen door de coronacrisis. In dat kader is de Grote Markt een van de plekken waar we kansen zien. Waar in andere oude steden de Grote Markt het belangrijkste plein is in het historische centrum, vormt in Dordrecht de Grote Markt een blokkade tussen het winkelgebied en het historische havengebied. Bezoekers en toeristen die onder de Waag doorlopen denken dat er verder niets te zien en beleven valt, draaien om en missen daardoor een van de mooiste delen van onze stad. Om een bijdrage aan een levendige binnenstad te kunnen leveren wil Beter Voor Dordt dat de Grote Markt als verbindingszone tussen het winkelgebied en het historisch havengebied gaat fungeren. Samen met inwoners en ondernemers kijken we graag naar de mogelijkheden daartoe.

Jongeren actiever betrekken en meer inspraak aan de voorkant geven

Dordrecht, hoe mooi ook, is toch een provinciestad. Voor jongeren is er dagelijks niet zo veel te doen. Op ‘hangplekken’ worden ze vaak weggestuurd en daar kwam corona met diverse lockdowns tot gevolg nog eens bovenop. Alleen in Sterrenburg en Stadspolders zijn er wat ontmoetingsplekken. En in het centrum de Kloostertuin. Beter Voor Dordt wil jongeren actiever betrekken en meer inspraak aan de voorkant geven bij beleid, ook daar waar het gaat om activiteiten voor en door jongeren. Daarbij denken we ook aan een (digitaal) jongerenplatform.

DordtPas nog meer dan nu promoten voor alle Dordtenaren

Vanaf 2020 hebben we onze eigen DordtPas. Een pas waarmee Dordtenaren met gratis toegang of met flinke korting laagdrempelig deel kunnen nemen aan onder andere kunst, sport-, culturele- en recreatieve activiteiten in onze stad en ook daarbuiten. Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat ALLE Dordtenaren deel kunnen nemen aan wat onze stad en omgeving te bieden heeft. Beter Voor Dordt wil daarom de DordtPas nog meer dan nu promoten voor alle Dordtenaren.