Persoonsgegevens die worden verwerkt

Beter voor Dordt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beter voor Dordt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Beter voor Dordt verstrekt. Beter voor Dordt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

Waarom Beter voor Dordt gegevens nodig heeft

Beter voor Dordt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Beter voor Dordt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Beter voor Dordt gegevens bewaart

Beter voor Dordt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Beter voor Dordt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (statistieken)

Op de website van Beter voor Dordt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beter voor Dordt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@betervoordordt.nl. Beter voor Dordt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Beter voor Dordt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beter voor Dordt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beter voor Dordt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beter voor Dordt op via info@betervoordordt.nl .

www.betervoordordt.nl is een website van Beter voor Dordt.

Beter voor Dordt is als volgt te bereiken:

E-mail:
info@betervoordordt.nl

Postadres:
Voorstraat 367
3311 CT Dordrecht